Gelijkekansentoets

Een aantal lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen ontwikkelde samen met W13 de armoede-/gelijkekansentoets. Dit instrument is bedoeld om bij de ontwikkeling van projecten en beleid de impact op mensen in een kwetsbare situatie af te toetsen.

De gelijkekansentoets gaat uit van 7 B's: beschikbaar, bekend, bruikbaar, begrijpbaar, betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar.  

De gelijkekansentoets bestaat uit twee luiken

  • eerst wordt een traject gelopen om na te gaan waar de meeste impact mogelijk én gewenst is;
  • daarna wordt werk gemaakt van de 3 B's die uit de focusbepaling kwamen.

 

Wil je aan de slag gaan met de gelijkekansentoets? Maak dan gebruik van onze toolbox. Contacteer voor meer informatie onze expert Armoede Talitha Hollander.

Klik hiernaast op  een van de B's voor meer informatie. Heb je een aanvulling of opmerking over een van de B's? Contacteer ons.

Afbeelding

Download hier de affiche

Download hier de flyer

Wil je de InDesign-bestanden? Stuur ons een mailtje.