Gelijkekansentoets - Bekend

TO DO'S

  1. Zorg dat het duidelijk is wie de beoogde doelgroep is.
  2. Ga na of je voldoende de juiste brug- en sleutelfiguren, ook buiten je eigen organisatie, hebt ingeschakeld om het aanbod bekend te maken. Realiseer je dat ook deze tussenschakels (blijvend) goed geïnformeerd moeten worden.
  3. Zet niet alleen in op bekendmaking, maar ook op een doelgroep die weet wie er wat doet bij het aanbod, zodat bekend is dat het aanbod voor hen bedoeld is.
  4. Bekijk of het aanbod ook eens op een andere locatie kan plaatsvinden, zodat je daar meer/anders/opnieuw in het oog springt en dus bekendheid verwerft.
  5. Participeer als organisatie/aanbieder aan activiteiten en organisaties die de doelgroep bereiken.
  6. Maak gebruik van meerdere informatiekanalen: op papier (affiches, nieuwsbrieven ...), digitaal (facebook, e-mail, digitale nieuwsbrief, website, tiktok ...), persoonlijk (gesprek, (telefonisch, aan de deur, via partners ...).  Zet in op een lokaal en buurtgerichte bekendmaking en herhaal de boodschap.
  7. Zorg dat er mogelijkheden zijn uit de context van de potentiële gebruiker (bv. familie) zodat deze kan instaan voor begeleiding wanneer de stap te groot is/nodig is.
Afbeelding