Gelijkekansentoets - Begrijpbaar

TO DO'S

  1. Onderzoek de doelgroep zodat duidelijk is welke taal/talen ze spreken.
  2. Gebruik geen beeldspraak of dialect.
  3. Evalueer kritisch de leesbaarheid van de informatie over het aanbod: helder en duidelijk taalgebruik afgestemd op verstaanbaarheid voor de doelgroep, lettertype, kleurencombinatie, hoeveelheid informatie ...
  4. Toets communicatiecampagnes eerst af bij de doelgroep vooraleer massaal te verspreiden.
  5. Ga voor herkenbaarheid zodat de potentiële gebruiker weet wie er communiceert.
  6. Zet in op outreachende communicatie via huisbezoeken, buddy’s, sleutelfiguren ... Persoonlijke uitleg vermijdt misverstanden en schept vertrouwen.
  7. Gebruik meerdere communicatiekanalen: schriftelijke, visuele, online en offline.
  8. Ga flexibel om met meertaligheid. Het helpt echt om mensen samen te brengen.
  9. Vereenvoudig zoveel mogelijk procedures en hou er rekening mee dat de potentiële gebruiker de manier van werken niet kent.
Afbeelding