Gelijkekansentoets - Bruikbaar

TO DO'S

  1. Evalueer kritisch jouw aanbod – kan het gebruikt worden waarvoor het bedoeld is? Bedenk dat je eigen referentiekader niet (altijd) hetzelfde is als dat van de (kwetsbare) doelgroep.
  2. Zet in op vraagverheldering zodat minder zichtbare behoeften van de doelgroep duidelijk worden.
  3. Ga na of er voldoende rekening werd gehouden met randvoorwaarden (bv. kinderopvang, psychische kwetsbaarheid van mensen).
  4. Pas je aan (voorzie bv. een digitaal en een niet-digitaal aanbod).
  5. Hou rekening met verschillende cultuur- en religiegebonden handelingen en denkwijzen (bv. ramadan).
  6. Denk na over de mate waarin het aanbod vraaggestuurd tot stand kwam. Is dit niet of nauwelijks gebeurd? Ga dan aan de slag en bevraag de beoogde doelgroep en stuur bij waar nodig.
  7. Betrek de doelgroep bij de ontwikkeling, uitwerking en evaluatie van het aanbod.
Afbeelding