Gelijkekansentoets - Beschikbaar

TO DO'S

  1. Maak contactgegevens op verschillende manieren zichtbaar en wees via meerdere kanalen bereikbaar voor de doelgroep. Bij vragen wordt er snel gereageerd.
  2. Zorg voor online en offline hulpbronnen (personeel, chat ...) en voldoende en toegankelijke openingsuren.
  3. Zorg voor een warm onthaal met een vaste aanspreekfiguur die fysiek en mentaal beschikbaar is.
  4. Zorg voor een toegankelijke website: helder taalgebruik, een eenduidige structuur waarbij de doelgroep zonder onnodige clicks relevante, juiste en volledige informatie krijgt (zonder overload).  Hou rekening met de principes van inclusion-by-design.
  5. Vermijd wachtlijsten, ze zijn een drempel. Benader hiervoor kritisch de eigen procedures en beperk administratie tot het minimum.
  6. Ga na of er voldaan wordt aan de randvoorwaarden (bv. kinderopvang).
  7. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om in te gaan op vragen en bezorgdheden van de (kwetsbare) doelgroep.
  8. Besef dat mensen vaak tussen de regels door communiceren of tijd nodig hebben om noden en vragen te brengen. Soms is het besef er ook niet over een bepaalde nood. Dienst- en hulpverleners moeten dus inspanningen leveren om hulpvragen te ontrafelen en latente vragen aan bod te laten komen.
  9. Vermeld het autivriendelijk-symbool indien het aanbod toegankelijk is voor mensen met ASS.
Afbeelding