Wonen

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak een uitdaging om een woning te vinden. Toegang hebben tot een kwaliteitsvolle, duurzame en energiezuinige woning is een nog grotere uitdaging. Ook in Zuid-West-Vlaanderen is dit het geval. Denk maar aan de lange wachtlijsten voor een sociale woning, de krapte op de huurmarkt enz.

De voorbije jaren heeft W13 bewezen dat een sterk partnerschap én een regionale solidariteit in functie van een toegankelijke woonmarkt tastbare oplossingen biedt voor mensen in kwetsbare woonsituaties. Meer info over deze concrete projecten vindt u hieronder.

Meer weten over het thema Wonen bij W13? Contacteer Mauranne Debosschere.