Regie Sociale Economie en Werk

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie en werk. In Zuid-West-Vlaanderen neemt W13 deze regierol op zich.

De regio staat al sinds jaar en dag bekend als een regio met een sterk ondernemersklimaat. Sociale economie is hier een belangrijk onderdeel van. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de West-Vlaamse industriebedrijven een beroep doet op maatwerkers of maatwerkbedrijven. Ze zijn dan ook belangrijke spelers op de arbeidsmarkt, zeker wanneer die markt momenteel erg krap is.

In de regio is er ook veel expertise in de begeleiding van werknemers op de werkvloer en werkzoekenden die (momenteel) niet helemaal zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen functioneren.

Via de regierol sociale economie en werk willen we expertise samenbrengen, een netwerk vormen en drempels naar werk in de regio verlagen. W13 onderzoekt waar nieuwe opportuniteiten zijn, verbindt en blijft investeren in de uitbouw van sociale economie in de regio in nauwe samenwerking met alle betrokken partners. 

Heb je vragen over de regierol sociale economie en werk? Contacteer de regisseur sociale economie Emma Messely.