Regierol sociale economie uitgelegd

De regisseur werkt binnen vier Vlaamse beleidsprioriteiten. Binnen deze beleidsprioriteiten werkte W13 aan een actieplan met lokale accenten, op basis van lokale noden en opportuniteiten. In het actieplan laten we ruimte om in te spelen op actuele noden.

De Vlaamse beleidsprioriteiten zijn

  1. Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen.
  2. De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen.
  3. Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  4. De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.