Werken

Werk is cruciaal om toegang te krijgen tot de huidige maatschappij. In onze regio merken we dat niet iedereen dezelfde toegang krijgt of kan krijgen tot de meest gepaste vorm van arbeid. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Het team Werk van W13 zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen een plaatsje vindt op de arbeidsmarkt. Een plaats die iemand op het lijf geschreven is. We zetten daarbij zo veel mogelijk in op het samenbrengen van expertise (lokale besturen, sociale economiebedrijven, VDAB, RESOC …), trekken bovenlokale projecten, organiseren lerende netwerken, volgen actief het beleid rond werk op, enzovoort.

Hieronder vind je de specifieke projecten rond werk vanuit W13.

Meer weten over het thema Werk bij W13? Contacteer Evelyne Duyck.