Activeringstrajecten

Wat zijn activeringstrajecten?

  • Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden. Het doel is om de werkzoekende voor te bereiden op een betaalde tewerkstelling.
  • De werkzoekende stippelt samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg het actieplan van het activeringstraject uit.
  • Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

 

Wat is de rol van W13?

W13 is penhouder voor de activeringstrajecten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. W13 is daardoor de link tussen de VDAB / GTB en het netwerk van dienstverleners. W13 coördineert de acties die door de casemanagers werden voorgesteld.

 

Wie kan een activeringstraject doen?

De activeringstrajecten richten zich op werkzoekenden voor wie betaald werk (in het normaal economisch circuit - NEC  - of sociaal economisch circuit - SEC) momenteel niet mogelijk. Dat kan zijn door belemmeringen op medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal vlak.

 

Wie kan iemand aanmelden?

Dat kan gebeuren door VDAB, GTB of een zorginstantie die oordeelt dat de klant baat heeft bij het volgen van een dergelijk traject.

 

Meer weten? Contacteer Saar Deschamps.