Zorg

Op het vlak van zorg staat onze samenleving voor grote uitdagingen. OCMW’s vervullen hierbij een belangrijke rol. Binnen W13 willen we de krachten bundelen en gezamenlijk een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Via overleg en afstemming willen we regionaal een kwaliteitsvol zorgaanbod voor de inwoners garanderen. Via de vorming van een zorgketen willen we samen met anderen werk maken van betere preventie, vroegdetectie, diagnostiek, oriëntering, behandeling en begeleiding. De persoon die hulp kan gebruiken en zijn/haar naaste omgeving staan hierbij centraal.

Vanuit de OCMW’s werken we hiervoor samen met zorgaanbieders, partners uit de woon- en thuiszorg, welzijnsorganisaties, ziekenfondsen, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers, de non-profitsector en de private sector.

Meer weten over het thema Zorg bij W13? Contacteer Stijn Tanghe.