Woonclub uitgelegd

Wie zijn we?

In 2009 startte Kortrijk met een Woonclub. W13 ging in 2015 de uitdaging aan om dit lokale initiatief regionaal uit te breiden.

De voorbije maanden heeft W13 samen met zijn deelgenoten de werking van de Woonclub onder de loep genomen. Op basis van signalen en noden hebben wij onze werking bijgestuurd naar een mobiele en intensievere ondersteuning. Zo kunnen wij nog meer het verschil maken voor kwetsbare burgers die op zoek zijn naar een private huurwoning in de regio. Concreet betekent dit dat er geen vaste zitdagen meer zijn per lokaal bestuur. Op heden worden nieuwe trajecten enkel opgestart op doorverwijzing van het OCMW.

De Woonclub van W13 is enkel actief in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Concreet gaat het om de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

 

Wie kan bij ons terecht?

Je kan aankloppen bij de Woonclub als je:

  • in een van de 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten (zie hierboven) woont.
  • op zoek bent naar een huurwoning op de private huurmarkt.
  • moeilijk een voor jou gepaste en voor betaalbare huurwoning op de private huurmarkt vindt.

De Woonclub is er dus niet voor mensen die niet in Zuid-West-Vlaanderen zijn gedomicilieerd of op zoek zijn naar een sociale woning.

 

Wat doen we?

We gaan de situatie van elke bezoeker na.

  1. We bevragen de woonwensen.
  2. We checken welke huurwoningen in de situatie van de huurder betaalbaar en geschikt zijn.
  3. We kijken naar het inkomen: welke huurprijs is mogelijk, realistisch en haalbaar?
  4. We checken op welke financiële tussenkomsten de bezoeker eventueel recht heeft. Dit kan immers een fundamenteel verschil maken in het vinden van de juiste huurwoning, het betalen van de maandelijkse huur en het voor langere tijd zeker zijn van een kwalitatieve en geschikte huurwoning.

Naast een grondige verkenning van de situatie van de bezoeker gaan we ook actief mee op zoek. We ondersteunen de bezoekers daarbij op maat en stap voor stap.

  1. We leggen contacten met private eigenaars en immokantoren.
  2. We zorgen tijdens de zoektocht steeds voor het nodige advies en de nodige begeleiding en opvolging tot er effectief een woning gevonden wordt.
  3. Bij welzijnsproblemen verwijzen we gericht door naar de welzijnsorganisaties die de passende hulp kunnen aanbieden.

 

Beleid

We verliezen ook het structurele niet uit het oog. Elke bezoeker die bij ons langskomt, wordt geregistreerd. Deze gegevens stellen ons in staat om zicht te krijgen op de eigen werking, op de toegankelijkheid van de huurmarkt en op onze doelgroep en hun kwetsbaarheid. Samen met de lokale en regionale partners bekijken we wat er beter kan of zoeken we samen naar beleidsmatige oplossingen.

 

Partners

Wonen en welzijn realiseren samen het project. OCMW’s en woondiensten werken actief mee aan rechtenverkenning en activeren steunmaatregelen, subsidies en/of financiële tussenkomsten om de woonkost betaalbaar te krijgen of te houden. Waar we op de huurmarkt problemen ontdekken omtrent de kwaliteit, de betaalbaarheid of de geschiktheid van huurwoningen werken we samen met het woonloket van de gemeente.