WWIN bereikt in 3 jaar meer dan 1.000 jongvolwassenen in kwetsbare situatie

Het project WWIN, wat staat voor Werk en Welzijn Integratie, loopt na drie jaar ten einde. De balans is positief: de individuele coaches, groepswerkers en atelierwerkers bereikten meer dan 1.000 jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Hun doel: de jongvolwassenen stappen richting activering te doen zetten. Van de 400 individueel begeleide jongeren stroomden er intussen 200 door naar activering, zoals naar werk of een bijkomende opleiding.

Op 1 januari 2021 ging Werk en Welzijn INtegratie van start. De insteek voor het WWIN-project is dat voor een aantal jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen de reguliere begeleiding richting activering niet volstaat en zij daardoor vaak afhaken.

“Als Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging W13 namen wij de rol van trekker van WWIN op ons”, zegt Philippe De Coene, voorzitter van W13. “We waren bovendien heel tevreden dat de organisaties AkTRACtie, Mentor, Aura, Jongerenatelier, Groep Intro, CAW Zuid-West-Vlaanderen en Jonk zich als partners engageerden. WWIN kwam er dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds of ESF – nu Europa WSE genoemd – en de Vlaamse overheid, die in totaal 3.812.638,98 euro vrijmaakten. Eind 2023 loopt het project af en we hebben toch zeer mooie resultaten bereikt.”

 

Compagnon de route

WWIN richt zich zoals gezegd op jongvolwassenen (18-30 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doet dit op drie manieren: via individuele begeleiding, via een aanbod groepswerk en via een aanbod atelierwerk. WWIN-coaches nemen de individuele begeleiding op.

“Die is intensief, aanklampend én op maat”, vertelt WWIN-netwerkcoördinator Saar Deschamps van W13. “Jongvolwassenen stappen daarom vrijwillig in: voor er een WWIN-traject wordt opgestart, gaan zij persoonlijk in gesprek met een WWIN-coach. Belangrijk is dat er een klik is, want de coach wordt hun vertrouwenspersoon, hun compagnon de route bij wie ze terechtkunnen met hun vragen over werk, maar ook over welzijnsthema's.”

Afbeelding

 

“Ik gebruik bij een eerste gesprek vaak de boot-metafoor”, pikt WWIN-coach Karolien Delaere in. “Tegen de jongvolwassene zeg ik: jij bent de kapitein, jij hebt het roer van het schip in handen. Jouw boot, dat staat eigenlijk voor jouw leven. Jij bepaalt steeds de richting die we uitgaan. En ik, ik ben er om te helpen zodat je schip jouw gewenste bestemming zal bereiken. Zie mij maar als jouw matroos, die je mee zal helpen om het reilen en zeilen op het schip in goede banen te helpen leiden.”

“Maar een schip is groot en heeft meer dan de kapitein nodig om op zijn bestemming te geraken. Samen kiezen we wie er nog meer mee boord van je schip moet zijn om ervoor te zorgen dat alles goed draait aan dek. (bv. OCMW, Kompas, CGG, ouders, familie, vrienden). Zij vormen samen met mij de bemanning van je schip. Jij kan ze inzetten waar nodig.”

Ruim 400 WWIN-trajecten

Bij de jongvolwassenen valt zo’n aanpak alvast in de smaak. “Ik kreeg vroeger al ondersteuning van heel veel diensten”, is te horen bij iemand. “Het verschil zit er hem volgens mij echt in dat mijn coach mee gaat naar de afspraken, dat de contacten ook iets informeler zijn ofzo, vooral omdat er ook vertrouwen is.” Een andere jongvolwassene vult aan: “Ik voel mij erg op mijn gemak bij mijn coach. Ze oordeelt niet en dat is voor mij het belangrijkste. Het op huisbezoek komen en samen dingen doen vind ik heel belangrijk. Zij verstaat mij tenminste.”

In 2021 begeleidden de WWIN-coaches 107 trajecten, in 2022 waren dat er 212 en dit jaar zijn dat er al 286. Sommige trajecten lopen over twee jaren heen én de cijfers voor dit jaar zijn nog niet volledig, maar de conclusie is nu toch al dat er ruim 400 jongvolwassenen in Zuid-West-Vlaanderen een WWIN-traject volgden. Zowat de helft, of 200 van hen, stroomt daarna door naar activering of volgt een bijkomende opleiding.

Groepswerk met doe-activiteiten

Naast individuele coachingstrajecten biedt WWIN ook groepswerk en atelierwerk aan. Bij het groepswerk gaan de jongvolwassenen samen aan de slag: ze volgen een kookles, maken samen muziek, bereiden zich samen voor op het theoretisch rijexamen … De voorbije drie jaar waren er 1.699 jongvolwassenen aanwezig op groepswerkactiviteiten. Velen keerden regelmatig terug naar het groepswerk. In totaal namen een 600-tal unieke personen deel aan activiteiten.

"Het aanbod groepswerk is heel gevarieerd met zowel informatieve, inhoudelijke als doe-activiteiten, met focus op wat op dat moment de noden zijn van de jongvolwassenen", aldus Trish Berten, die samen met enkele collega's groepswerk organiseert. "Bovendien hangt er in groepswerksessies een andere dynamiek: de deelnemers geven feedback aan elkaar én krijgen feedback van elkaar. Ze leren daaruit en dit versterkt hen in wie ze zijn.”

"Het groepswerk is voor mij echt goed", reageert een jongvolwassene. "Het is leuk om andere mensen op die manier te ontmoeten en om hun verhaal te horen. Iedereen heeft een verhaal weet je, en het doet soms goed om te weten en te horen dat je niet alleen bent met je miserie.”

Atelierwerk: laagdrempelig en toegankelijk 

Daarnaast zet WWIN maximaal in op het aanleren van arbeidsattitudes en het hebben van een zinvolle dagbesteding. Dat gebeurt via de atelierwerking. Die loopt sinds begin 2022 en 84 jongvolwassenen engageerden zich. "Onze atelierwerkingen AkTRACtie en vzw Jongerenatelier zijn zeer laagdrempelig en zo heel toegankelijk voor onze kwetsbare doelgroep", vervolgt Saar Deschamps. "Ook hier staat het samen dingen doen centraal. Werkbegeleiders als jongeren beogen samen een optimaal resultaat van de uit te voeren taak. Jongeren krijgen verantwoordelijkheid en ontdekken vaak talenten waar ze voordien geen weet van hadden."

"Als werkbegeleiders zijn wij een compagnon de travail", pikken Niels Lybeer en Jens Neyrinck in. "Door de jongeren te helpen aan hun eigen project te werken, komen bepaalde thema’s al werkend naar boven. De vertrouwensband wordt gesmeed terwijl we samen nuttig bezig zijn. Zo kunnen ook direct linken gelegd worden met het mentaal welbevinden."

Met meer dan 1.000 bereikte jongvolwassenen in drie jaar tijd mag WWIN met een meer dan positieve noot afsluiten. "De mogelijkheid om deze drie unieke werkvormen, elk afzonderlijk en waar nodig ook samen, te kunnen aanbieden binnen het project, zorgde ervoor dat we heel veel verschillende jongeren hebben kunnen ondersteunen en hun positie in de maatschappij hebben kunnen versterken", aldus teamcoördinator Caroline Vandenbroucke.