Regio zet zijn schouders onder European Disability Card

De European Disability Card bestaat 7 jaar en werd de voorbije jaren in almaar meer Belgische gemeenten en steden erkend. De Zuid-West-Vlaamse gemeenten willen aan de vooravond van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking (3 december) een versnelling hoger schakelen en zetten samen hun schouders onder de EDC: ze willen de kaart én het aanbod bekender maken.

Afbeelding

 

België is een voortrekker als het om de European Disability Card gaat: in het najaar van 2015 diende ons land een projectvoorstel voor de EDC in en de Europese Commissie keurde dit voorstel enkele maanden later goed. In het daaropvolgende proefproject voor de ontwikkeling van de EDC stapten behalve België ook Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië in. Dit proefproject loopt nog altijd. De bedoeling van Europa is om eind 2023 de EDC in alle lidstaten uit te rollen.

Wat is een EDC?

Elke persoon met een handicap kan – gratis – een European Disability Card aanvragen. Zo kunnen personen met een zichtbare beperking, maar ook met een niet-zichtbare beperking zich identificeren als persoon met een handicap. De persoon in kwestie moet wel erkend zijn door een van de vijf instellingen die werken rond het integratiebeleid van personen met een handicap. Dat zijn de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het VAPH, AViQ, Dienst Phare en DSL.

Bovendien moet die EDC de personen met een beperking ertoe aanzetten om deel te nemen aan het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod. Van de aanbieders krijgen houders van een EDC namelijk een aantal voordelen. Zo’n kaart is wel persoonlijk en moet je bij je hebben om te kunnen genieten van voordelen.

Regionale promotie

De voorbije jaren erkenden steeds meer steden en gemeenten in ons land de European Disability Card. Ook in Zuid-West-Vlaanderen. Nu willen de 14 lokale besturen in de regio de EDC bekender maken. De jaarlijkse Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op zaterdag 3 december is het startschot. De steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen willen dit doen door enerzijds hun inwoners, maar ook de hulp- en ordediensten te informeren over de kaart en anderzijds het aanbod van voordelen bekender te maken bij de kaarthouders zelf.

Die voordelen hangen af van gemeente tot gemeente, maar er zijn toch bepaalde parallellen te trekken. Zo zijn er meerdere besturen die:

  • een gratis begeleiderspas (gratis toegang voor begeleiders van EDC-houders) voorzien bij sport- of culturele activiteiten
  • gratis interbibliothecair leenverkeer voorzien voor kaarthouders - al dan niet gekoppeld aan een verlengde uitleenduur
  • zich engageren om bij vertoon van de EDC bij de gemeentelijke diensten extra tijd vrij te maken om de burger te helpen
  • extra ondersteuning of begeleiding bieden aan EDC-houders die zelfstandig deelnemen aan culturele activiteiten (die vanuit het lokaal bestuur georganiseerd worden)
  • bij culturele activiteiten specifieke plaatsen voor kaarthouders vrijhouden (vooraan of aan het gangpad) of voorzien dat kaarthouders bij voorstellingen als eerste de zaal mogen betreden (zodat ze hierin niet opgejaagd of overprikkeld worden) 

 

Stickers om voordelen kenbaar te maken

Een eigenaar van een European Disability Card weet niet altijd waar zijn kaart geldig is. Daarom kleven aanbieders van voordelen een speciale sticker op een zichtbare plaats. Twijfelt een eigenaar, dan kan die vaak op de website of de flyer van het bestuur of de organisatie de vermelding van de EDC zien.

De pool van aanbieders groeit intussen stelselmatig. Niet alleen gemeenten en steden bieden EDC-houders voordelen aan wat betreft hun cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod: ook in bijvoorbeeld pretparken als Bellewaerde en Plopsaland is de EDC aanvaard. Net als in de zwembaden van LAGO in Kortrijk en Zwevegem: één begeleider van iemand met een EDC krijgt er gratis toegang. Een volledig overzicht van alle partners van de EDC vind je op de website eudisabilitycard.be/nl. Op 1 december komt trouwens een volledig vernieuwde en toegankelijkere versie van deze website online.

Op deze pagina hebben we alle EDC-pagina’s van de 14 Zuid-West-Vlaamse gemeenten gebundeld. 

Getuigenissen

Chris Bossuyt woont in Wevelgem en ziet minder dan 1 procent. Ze is houder van een European Disability Card. Als ze naar een optreden in cultureel centrum Guldenberg gaat, kan een begeleider gratis mee. Het filmpje kan je via deze link bekijken:

 

Nele Declerck (37) werkt bij de gemeente Lendelede. Ze heeft 4 kinderen, van wie een zoon met autisme en DCD en een zoon met syndroom van Gilles de la Tourette 

“Op reis in Italië in juli 2019 maakte ik voor het eerst kennis met de European Disability Card. In oktober 2020 vroeg ik de kaart aan voor mijn zoon met autisme. Voor mijn andere zoon heb ik nog geen kaart kunnen aanvragen. Persoonlijk ben ik blij dat er zoiets bestaat als EDC. Niet omdat er korting is bij een pretpark of dat je een rij dichter mag zitten als er een optreden is. Volwassenen en kinderen kunnen eventueel de kaart gebruiken om op een eenvoudige manier aan te tonen waarom ze zich anders dan anders gedragen. Zoals we weten, zit niet elke persoon met een beperking in een rolstoel en soms kunnen ze niet goed verwoorden waarom ze niet gepast reageren. Bij een interventie kunnen de personen teruggrijpen naar de kaart die ze op zak hebben.”

“Als besturen, ordediensten, hulpdiensten, handelaars, vrijetijdsbestedingen, de algemene bevolking … uitleg zouden krijgen over EDC, dan kunnen ze bij het voorleggen van zo’n kaart begrip tonen voor mensen met een (onzichtbare) beperking. Het kan een basis vormen voor een inclusieve samenleving. Het kan het begin zijn van een leefbare samenleving voor iedereen. De andere voordelen zie ik eerder als een extraatje.”