Konekti uitgelegd

Samenwerkingsverband Konekti

Konekti 1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband van een 75-tal partners dat de gedeelde ambitie heeft om gewenste hulp op maat en op tijd te brengen voor ieder gezin(slid) in Zuid-West-Vlaanderen. Hierbij treedt W13 op als kernpartner voor Konekti. Het samenwerkingsverband Konekti bevat drie eerstelijnszones (ELZ’s), met name de regio’s Menen, Kortrijk en Waregem.

De organisaties die lid zijn van het samenwerkingsverband Konekti zijn afkomstig uit verschillende sectoren: Algemeen Welzijnswerk (AWW), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Agentschap Opgroeien, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de 13 lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen. In 2022 werd er aan de slag gegaan met een uitbreiding van het samenwerkingsverband naar een geïntegreerd partnerschap in jeugd- en gezinsbeleid.

 

Drie strategische doelstellingen

Aan de hand van drie strategische doelstellingen, en hieraan concreet gekoppelde acties, wil het samenwerkingsverband die gedeelde ambitie bewerkstelligen.

Strategische doelstelling 1: "De extra capaciteit in de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (werf 1) geraakt sneller bij de hulpvraag."

Lees meer

Om deze extra capaciteit vorm te geven werd het intersectoraal verbindingsteam opgericht. Meer informatie over gezinsondersteuning kan je hier terugvinden en voor de eerstelijnspsychologische functie (ELPF) hier.

Strategische doelstelling 2: "De afstand tussen de Brede Instap en de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp is korter zowel voor gezinnen met een hulpvraag als de stakeholders in het samenwerkingsverband."

Lees meer

Deze afstand willen we zo kort mogelijk maken door in te zetten op KRACHTgericht Werken. Hiervoor werden in 2021 en 2022 inspiratiesessies georganiseerd voor en door het samenwerkingsverband. Deze sessies zijn bedoeld om te inspireren en te prikkelen, ervaringen en inzichten intersectoraal uit te wisselen. Gelijkwaardigheid, netwerkgericht werken en de andere rol van de hulpverleners staan hierbij centraal. Zo’n 30 organisaties vaardigen hierbij al een 60-tal ambassadeurs af

Strategische doelstelling 3: "Het samenwerkingsverband dicht de mazen in het net in Zuid-West-Vlaanderen, door regionale samenwerking, ook bij crisis en verontrusting."

Lees meer

Om de mazen in het net te dichten werd in 2020 het platform BIRTH (Brede Instap en Rechtstreeks Toegankelijke JeugdHulp) opgericht. Alle informatie over BIRTH kan je hier terugvinden.

 

Structuur samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Konekti bestaat uit vier verschillende soorten overleggen:

  1. Klankbordgroep Konekti+
  2. Projectteam+
  3. Initiatorgroep
  4. Actiegroepen

Daarnaast kunnen rond bepaalde thema’s of signalen tijdelijke werkgroepen worden georganiseerd. Deze structuur vormt het voorstel voor een geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen.

Afbeelding

 

Overzicht partners

Heel veel organisaties maken deel uit van Konekti. Je vindt hieronder een overzicht.

Afbeelding