BIRTH en DIW

BIRTH en DIW

In 2023 wordt de oefening gemaakt om de platformen Brede Instap Rechtstreeks Toegankelijke JeugdHulp (BIRTH) en lerende netwerken De Ideale Wereld (DIW) samen te brengen, aangezien beide platformen vertrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om naar concrete oplossingen te zoeken voor vragen en situaties van kinderen, jongeren en gezinnen.

Om creatief en out of the box aan de slag te gaan is het belangrijk om dit samen te doen, zowel mobiele hulpverlening alsook residentiële hulpverlening. Daarnaast zijn er ook een aantal partners die in de beide platformen betrokken zijn.

De partners van BIRTH en DIW komen 6-wekelijks samen om de aangemelde situaties zo goed mogelijk vooruit te kunnen helpen. De partners aanwezig in BIRTH + DIW kunnen hiervoor situaties aanmelden en dit samen met hun vaste vertegenwoordiger.

     Je vindt hier het aanmeldingsformulier BIRTH en DIW 

Afbeelding

BIRTH-platform

In het kader van de derde strategische doelstelling van het samenwerkingsverband Konekti - "Het samenwerkingsverband dicht de mazen in het net in Zuid-West-Vlaanderen, door regionale samenwerking, ook bij crisis en verontrusting" - werd in 2020 het platform BIRTH opgericht met een 20-tal verschillende partners. In dit platform treffen de Brede Instap en de Rechtstreeks Toegankelijke JeugdHulp elkaar. In BIRTH wordt er samen creatief en out of the box gezocht naar concrete oplossingen voor vragen en situaties van kinderen, jongeren en gezinnen die hen vooruithelpen. Hierbij worden er ook afspraken gemaakt rond wie de handen uit de mouwen steekt om tot die oplossing te komen.

Afbeelding

Lerende netwerken DIW

In 2021 werd vanuit het Agentschap Opgroeien de oproep gedaan om lerende netwerken van De Ideale Wereld (DIW) te organiseren. Het doel van de lerende netwerken DIW is om elkaar te inspireren, uit te dagen en te verrijken rond een gezamenlijk doel: alle kinderen en jongeren die niet thuis verblijven maximale ontwikkelingskansen bieden. Vanuit het samenwerkingsverband Konekti zijn we hier intersectoraal mee aan de slag gegaan samen met 17 partners.

Afbeelding

In 2022 vonden er drie bijeenkomsten van lerende netwerken DIW plaats waarbij een blauwdruk werd gemaakt van de ideale wereld in Zuid-West-Vlaanderen.

Afbeelding