GBO Advies Welzijn

Wat is GBO?

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept dat een minimale samenwerking tussen OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) vooropstelt. Deze samenwerking is erop gericht om twee zaken te realiseren:

  1. een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. het tegengaan van onderbescherming

Het lokaal bestuur is binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid verantwoordelijk voor de realisatie van dit samenwerkingsverband GBO en kan hiervoor samenwerken met andere lokale besturen.

 

Wat is GBO Advies Welzijn?

GBO Advies Welzijn richt zich specifiek op mensen die het advies niet-toeleidbaar kregen van de gespecialiseerde screeningsdienst van VDAB. Wie dit advies kreeg, krijgt geen aanbod begeleiding naar werk meer.

VDAB stuurt deze mensen dan door naar het GBO-partnerschap, waar zij een gepast welzijnsaanbod aangeboden kunnen krijgen.

     Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Wat is de rol van W13?

W13 is de contactpersoon tussen VDAB en het GBO-netwerk en coördineert de onthaaltrajecten. Er is een lerend netwerk en een stuurgroep die dit traject helpt vormgeven.

 

Meer weten? Contacteer Evelyne Duyck.