Trede 3 - arbeidsmatige activiteiten welzijn

Arbeidsmatige activiteiten welzijn (AMA WVG) zijn vrijwillige, onbetaalde activiteiten die zich richten op participatie en het voorkomen van sociaal isolement. 

     Voor wie? 

Werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en geleidelijk (weer) willen kennismaken met de arbeidsmarkt en uren willen opbouwen. 

Bij arbeidszorg gaat het vooral om dagbesteding, het in kaart brengen van je competenties en het werken aan je arbeidsattitudes. 

Er wordt ingeschat dat doorstroom naar een betaalde tewerkstelling, regulier of in de sociale economie, binnen de twee jaar niet mogelijk is. 

 

     Arbeidsmatige activiteiten welzijn voor een lokaal bestuur

Een lokaal bestuur kan opdrachten laten uitvoeren door AMA-werkvloeren. 

Een lokaal bestuur kan er ook voor kiezen om een werkvloer open te stellen voor AMA-werknemers en AMA-begeleiders. 

 

     Toeleiding naar arbeidsmatige activiteiten welzijn

Een opstart binnen arbeidszorg is afhankelijk van de uitkering waar je recht op hebt. 

  • Werkloosheidsuitkering: Toeleiding door VDAB
  • Leefloon: Toelating van het bevoegde OCMW nodig 
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering: toestemming van de adviserende geneesheer van de mutualiteit. 

 

     Aanbod in de regio
AC Travo       Menen  
't Veer   Menen  
Veerkracht 4    Menen  
Groep Ubuntu    Zwevegem  
HISE   Harelbeke  
De Heerlijkheid   Heule  
ZOWE groep Waak    Kuurne  
Arbeidszorgcentrum Domino   Kortrijk  

 

     Klik hier voor alle info over arbeidsmatige activiteiten welzijn

     Klik hier voor meer informatie over arbeidszorg