Trede 6 - betaald werk

Op trede 6 van de participatieslang zijn er ook ondersteuningsmogelijkheden. Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt krijgen op die manier ondersteuning om de stap te naar werk te zetten. 

     Job- en taalcoaching

Een (taal)coach komt langs op de werkvloer voor nieuwe medewerkers die het Nederlands nog niet volledig onder de knie hebben. De coaching is gericht op integratie op de werkvloer en richt zich op vakjargon, communicatie op de werkvloer ... 

Jobcoaching kan ook ingezet worden voor medewerkers met gezondheidsproblemen, bij re-integratie van langdurig zieken en voor medewerkers die het werk hervatten na een diagnose kanker. 

 

     Klik hier voor meer info over job- en taalcoaching

     Klik hier voor meer info over jobcoaching na een kanker diagnose

     Klik hier voor meer info over jobcoaching medewerkers met gezondheidsproblemen

 

     Tussenkomsten bij aanwerving medewerkers met gezondheidsproblemen of arbeidsbeperking

Vanuit VDAB zijn er verschillende tussenkomsten mogelijk bij de aanwerving van medewerkers met gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking.

 

     Terugbetaling aanpassing werkplek

     Terugbetaling aangepast arbeidsgereedschap of werkkledij

     Tussenkomst vervoerkosten

     Tolk voor dove of slechthorende medewerkers

 

     Doelgroepvermindering

Een vermindering op de werkgeversbijdrage bij het aanwerven doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt

 

     Klik hier voor meer info over doelgroepvermindering