Trede 5 - STO

Sociale tewerkstellingsondernemingen zijn ondernemingen die onder andere door het inzetten van individueel maatwerk aan sociaal ondernemen doen. Ze zijn door de Vlaamse regering erkend als ze aan deze voorwaarden voldoen: 

  • Hun doelstelling is om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kwaliteitsvol te begeleiden en inzetten op competentieversterking;
  • Op jaarbasis stellen ze op ondernemingsniveau minimaal 30% werknemers te werk met individueel maatwerk;
  • Ze kennen een beperking toe op het uitkeren van de winst in functie van hun sociale doelstellingen;
  • Ze zijn geregistreerd als kwaliteitsvolle dienstverleners bij DWSE.
     Toeleiding naar sociale-tewerkstellingsondernemingen

Individueel maatwerk is een werkondersteunende maatregelen. De maatregel wil de integratie van mensen met een (arbeids)beperking op de arbeidsmarkt bevorderen. 

Denk je recht te hebben op individueel maatwerk? Enkel VDAB kan de behoefte aan individueel maatwerk vaststellen. 

     Meer informatie over individueel maatwerk kan je hier terug vinden

     Meer informatie over de aanvraag van de maatregel bij VDAB kan je hier terug vinden

     Aanbod in de regio

In onze regio is de vzw Poerderie een sociale-tewerkstellingsonderneming.