Trede 5 - Individueel maatwerk

Individueel maatwerk is een maatregel om de tewerkstellingskansen van mensen met gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking in het regulier arbeidscircuit te verhogen.

De maatregel bestaat uit een loonpremie of een loonpremie én een begeleidingspremie.  

 

     Voor wie? 

Individueel maatwerk is een werkondersteunende maatregelen. De maatregel wil de integratie van mensen met een (arbeids)beperking op de arbeidsmarkt bevorderen. 

Denk je recht te hebben op individueel maatwerk? Enkel VDAB kan de behoefte aan individueel maatwerk vaststellen. 

     Meer informatie over de aanvraag van de maatregel bij VDAB kan je hier terugvinden

     Individueel maatwerk voor een lokaal bestuur

Een lokaal bestuur kan als werkgever gebruik maken van individueel maatwerk.

 

     Aanbod in de regio

Voor individueel maatwerkers met een begeleidingsnood, moet er een gekwalificeerd begeleider en coach aangeduid worden. 

  • De coach is een directe collega op de werkvloer. 
  • De begeleider kan iemand intern of extern zijn. Om erkend te worden als dienstverlener moet je aan bepaalde kwalificaties voldoen. 

 

     Erkende dienstverleners in de regio

Organisatie 

           

Contactgegevens

      Expertise
De kringloopwinkel Deltagroep     info@deltagroep.be     
'T Veer     info@bw-tveer.be  

Iedere collectieve maatwerker die wil doorgroeien naar individueel maatwerk

Doelgroep van voormalige SINE en VOP

Doelgroep die ook in aanmerking komt om in een maatwerkbedrijf te werken. Personen met een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt.

Ubuntu Achtkanter     info@groepubuntu.be  

Expertise vanuit zorg inzetten voor integratie in de arbeidsmarkt voor personen met een (arbeids)handicap

WAAK-BW     info@waak.be    
Poerderie      welkom@poerderie.be    
Emino     individueelmaatwerk@emino.be    
Groep Intro vzw     info@groepintro.be  

Zowel ondersteuning bij sociale tewerkstelling en ondernemingen binnen het regulier economisch circuit die individueel maatwerk inzetten. 

Groep Intro is een Vlaamse organisatie en kan zijn expertise inzetten bij bedrijven over heel Vlaanderen. 

 

     Klik hier voor een lijst van erkende dienstverleners

     Klik hier voor meer informatie over individueel maatwerk