Trede 5 - Collectief maatwerk

Collectief maatwerk is een werkvorm voor mensen met een arbeidsbeperking. Op de werkvloer krijgen ze de nodige ondersteuning. 

 

     Voor wie? 

Maatwerkers kunnen onder onderstaande categorieën vallen: 

  • Personen met een arbeidshandicap: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door functiestoornissen, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken.
  • Personen met een psychosociale arbeidsbeperking: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een samenspel tussen psychosociale factoren, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken.
  • Uiterst kwetsbare personen: werkzoekenden die om persoonlijke redenen al minstens 24 maanden niet aan het (betaalde) arbeidsleven hebben kunnen deelnemen. 

 

     Collectief maatwerk voor lokale besturen

Een lokaal bestuur kan opdrachten laten uitvoeren door een maatwerkbedrijf. Dit kan gaan over groenopdrachten, textielinzameling, fietsverhuur en herstel, ondersteuning bij evenementen, schoonmaak ...

 

     Toeleiding naar collectief maatwerk

Om aan de slag te kunnen binnen collectief maatwerk heb je een goedkeuring van VDAB nodig. Als je al een VDAB bemiddelaar hebt, kan je deze hiervoor contacteren. 

     Meer info over het aanvragen van de maatregel kan je hier terug vinden. 

 

     Aanbod in de regio
't Veer             Menen
Veerkracht4     Menen
Waak     Kuurne
Deltagroep     Kortrijk
Werkplus      Waregem

 

     Klik hier voor meer info over collectief maatwerk