Sociale activering

Bij sociale activering ligt de focus op het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement via maatschappelijk zinvolle activiteiten. Het is er voor mensen die moeilijker om verschillende redenen kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Sociale activering kan eventueel een eerste stap zijn naar een betaalde tewerkstelling of een opleiding. Maar doorstroom is geen voorwaarde om met sociale activering te starten. De instapvoorwaarden zijn laagdrempelig en het traject is zoveel mogelijk op maat. 

 

     Aanbod in de regio
Deelfabriek             Kortrijk
Stal 13     Kortrijk
Mini-VORK     Kortrijk
AkTRACtie     Kortrijk
Heerlijkheid van Heule     Heule