GBO

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept dat een samenwerking tussen OCMW's , het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) vooropstelt. De samenwerking is gericht op de realisatie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding