GBO - kerntaken van de partners

Het CAW Zuid-West-Vlaanderen, de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen (DMW) en de 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen zijn de kernpartners binnen het project Geïntegreerd Breed Onthaal. Zij zijn allemaal met een pak zaken bezig. Sommige taken nemen ze ook allemaal op.

De kernpartners gaven op 16 november 2021 tijdens een webinar toelichting over de vele taken die ze opnemen. Meer weten? Je kan hieronder het webinar herbekijken.

 

 

 

Afbeelding

 

Vragen over het webinar en over de werking van de kernpartners konden via de chat of achteraf worden gesteld. Hieronder lijsten we ze op.

Lees meer

Is er intussen vanuit VAPH al erkenning van de diagnose jong-dementie als handicap, waardoor de mantelzorger een PVB aan kan vragen en een persoonlijk assistent aan kan nemen? Of is er al enige progressie in die problematiek te zien?

Er is nog niets gewijzigd i.v.m. (jong)dementie en ter beschikking stelling PVB. Artikel 2 van de wetgeving VAPH sluit dit nog steeds uit, waarbij verwezen dient te worden naar het RIZIV.

 

Hoe kunnen we als OCMW, DMW en CAW ervoor zorgen dat we de mensen rechtstreeks kunnen helpen zodat ze niet telkens opnieuw hun verhaal moeten uitleggen?   

Met de GBO-kernpartners willen we generalistisch kijken naar de cliënt die voor ons zit. Indien er toch doorverwezen dient te worden, willen we dat dit op een correcte en warme manier kan gebeuren. Binnen het samenwerkingsverband zijn we hier samen rond aan het nadenken op welke manier we dit kunnen realiseren.  We willen vermijden dat de cliënt zijn verhaal keer op keer moet doen bij de verschillende diensten, dat is wat we met GBO willen tegengaan.

Opvallend is het verschil in taalgebruik tussen de kernactoren, zeker als het gaat over de invulling van het begrip onthaal. Het decreet lokaal sociaal beleid en het uitvoeringsbesluit bij dit decreet reikt een kader aan voor een gedeelde invulling. Onthaal is de overkoepelende term voor de functies en de werkingsprincipes van het GBO. Het lijkt me zinvol om te komen tot een gedeeld begrippenkader om semantische discussies te voorkomen en om vanuit de mooie onderscheiden expertises van de kernactoren binnen te komen tot kwaliteitsvol onthaal.

Met het GBO-kernpartners willen we generalistisch kijken naar de cliënt die voor ons zit. Indien er toch doorverwezen dient te worden, willen we dat dit op een correcte en warme manier kan gebeuren. Een goede vraagverheldering met een brede kijk (een GBO-bril), en een goede kennis van mekaars werking zijn hierbij de eerste stappen. Het toeleiden naar het (achterliggend) hulpverleningsaanbod van de juiste partner en de informatieoverdracht zijn dan een volgende stap. Binnen het samenwerkingsverband zijn we hier samen rond aan het nadenken op welke manier we dit kunnen realiseren.