GBO uitgelegd

Wat is GBO?

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept waarbij OCMW's, het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) samenwerken. Er kunnen indien nodig nog andere partners betrokken worden.

De samenwerking is gericht op de realisatie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het lokaal bestuur is, binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid, verantwoordelijk voor de realisatie van dit samenwerkingsverband GBO en kan hiervoor samenwerken met andere lokale besturen.

  Het geïntegreerd breed onthaal kan overbruggen tot hulp beschikbaar is, maar moet ook in gesprek gaan met organisaties en overheid met betrekking tot de toegankelijkheid van het achterliggend aanbod. GBO kan ook instaan voor de organisatie van casemanagement, in situaties van een meervoudige, complexe welzijnsproblematiek.

   

  Functies en werkingsprincipes

  Binnen het geïntegreerd onthaaltraject worden volgende functies gerealiseerd:

  • neutrale informatie verstrekken over het aanbod
  • rechten verkennen, rechten realiseren
  • hulpvraag verhelderen
  • neutraal doorverwijzen naar gepaste hulp- en dienstverlening; met neutraal wordt bedoeld dat er op een objectieve manier, los van eigen of ander achterliggend aanbod, gehandeld wordt 

  In het geïntegreerd breed onthaal staan volgende werkingsprincipes voorop:

  • neutraal
  • bekend
  • herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger
  • generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik
  • voorzien in continuïteit van hulp- en dienstverlening
  • participatief en krachtgericht werken

   

  GBO jongvolwassenen

  Het GBO-project focust zich in de periode 2020-2025 op jongvolwassenen.

  Lees meer

  In Zuid-West-Vlaanderen is er voor iedere jongvolwassene in een maatschappelijk kwetsbare situatie een actief, sluitend netwerk van organisaties. Dat netwerk staat in voor zorgcontinuïteit (van jeugdhulp tot volwassenenhulp), zet in op toegankelijkheid en gaat samen onderbescherming tegen (vermijden dat jongvolwassenen tussen de mazen van het net vallen, in de dak- en thuisloosheid terechtkomen, geen gepast werk vinden enz.).

  We creëren en bieden hierdoor kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en dit op alle levensdomeinen. We doen dit met de focus op een kwaliteitsvol, toekomstgericht leven, op maat van de jongvolwassene (met respect voor de eigenheid en de participatie). De expertise van verschillende organisaties wordt maximaal gedeeld en ingezet om complexe situaties op te lossen. Mogelijke drempels worden in kaart gebracht en zo veel mogelijk weggewerkt.

   

  Het departement Welzijn en Samenleving lijstte een aantal veelgestelde vragen op. Je kan die bekijken door op onderstaande knop te drukken.

  Veelgestelde vragen over GBO