RCK richt studio voor gezin in met de steun van vzw Oikonde

Het Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband over verschillende sectoren heen. Het doel is om hulpverleners bij te staan wanneer zij geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of het weekend geen opvang heeft.

Binnen het crisisnetwerk zijn er iedere avond drie bedden ter beschikking om mensen in crisisopvang op te vangen In 2022 registreerde RCK  527 overnachtingen voor 101 personen. Vorig jaar bleek dat er nood is aan meer crisisopvang voor gezinnen of alleenstaanden met kinderen. Ook het aantal minderjarigen in een moeilijke situatie stijgt.

Het Regionaal Crisisnetwerk wil daarom inzetten op langere crisistrajecten en meer mogelijkheden creëren voor gezinnen in crisis. Dit is nodig omdat er zo meer tijd is om een structurele oplossing te vinden voor die crisissituatie.

Dankzij vzw Oikonde uit kortrijk kregen we de kans om een studio van SVK De Poort in te richten als opvangplek voor een gezin tot 5 personen.

Image