Aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog

Ben je als gezin of verwijzer van mening dat:

 • een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind, jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is?
 • je na een eerstelijnspsychologische tussenkomst terug aan de slag kan met kind, jongere en gezin?

 

Wordt een kind of jongere tussen 0-25 jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

 • meerdere levensdomeinen belasten (individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten …)?
 • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)?
 • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden?
Aanmelden?

Dit kan via het aanmeldingsformulier.

Op zoek naar de pdf-versie van het aanmeldingsformulier? Je vindt die hieronder. Je kan de afgeprinte pdf eventueel meenemen naar het gezin en het formulier later online invullen via bovenstaande link.

     Download hier het aanmeldingsformulier

 

Wat zijn milde, niet-complexe klachten?

Enkele voorbeelden: 

 • problemen met slapen
 • problemen met eten
 • vaak buikpijn/hoofdpijn/andere lichamelijke klachten
 • problemen met bedplassen en/of broekdrukken
 • angsten (faalangst ...)
 • laag of negatief zelfbeeld
 • piekeren/negatieve gedachten
 • vaak woedebuien/agressie
 • pesten/gepest worden/problemen met leeftijdsgenoten
 • problemen in de relatie met ouders/leerkrachten/...
 • vaak verdrietig/sombere gedachten
 • zichzelf pijn doen

 

 

Zijn kind/jongere/ouders:

 • gemotiveerd om de klachten te verhelderen en ermee aan de slag te gaan?
 • in het bezit van voldoende kracht of steun rondom hen om aan de klachten te werken?
 • bereid naar een vaste plek te komen binnen de regio?
Aanmelden?

Er kunnen verschillende actoren doorverwijzen: de brede instap, de probleemgebonden rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp; Konekti; huisartsen.

Lees meer
Brede Instap (CAW, CLB en Kind & Gezin)

Vanuit de Brede Instap de eerstelijnspsychologische functie inschakelen kan ervoor zorgen dat een doorschakeling naar de probleemgebonden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJH) niet nodig is.

Probleemgebonden rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Vanuit de probleemgebonden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp een beroep kunnen doen op de eerstelijnspsychologische functie kan vermijden dat een RTJH-traject dreigt mis te lopen of een doorverwijzing naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) nodig is.

Het verbindingsteam Konekti

Het is een meerwaarde dat ook het verbindingsteam een beroep kan doen op een Eerstelijnspsycholoog van Konekti.

Huisartsen

Huisartsen werkzaam binnen de regio van W13 kunnen rechtstreeks een beroep doen op een eerstelijnspsycholoog van Konekti. 

Meer info nodig?

Adres

Budastraat 35

8500 Kortrijk

Tel.: 056 24 16 26 
 

E-mail

info@konektizwvl.be

     

Telefonische permanentie voor vragen over Konekti:
maandag   9 uur - 12 uur
dinsdag     9 uur - 12 uur
donderdag     9 uur - 12 uur

 

     Download hier onze folder