ROEKA-werking gestopt sinds 1 april 2023

In april 2022 startte ROEKA, het Regionaal Ondersteunend En Krachtgericht Aanbod, op. Sindsdien is de oorlog in Oekraïne en daaruitvolgende impact op de situatie van enerzijds de Oekraïense vluchtelingen en anderzijds de mensen hier betrokken op hun vluchtverhaal grondig gewijzigd.

Dit resulteerde recent in een herschikking van de middelen die beschikbaar zijn voor hun ondersteuning, waardoor we niet langer de specifieke ROEKA-werking zoals je die nu kent, kunnen verderzetten.

Voor verdere vragen of ondersteuning kan je wel blijvend terecht bij (het reguliere aanbod van) de partners die samen ROEKA vormden: