Konekti uitgelegd

Waarvoor kan je een beroep doen op 1Gezin1Plan?

Het samenleven bij jullie thuis loopt heel onrustig. Er zijn vragen i.v.m. de opvoeding, al dan niet in combinatie met zorgen op andere levensgebieden (wonen, gezondheid, onderwijs …). Je schat in dat er ondersteuning nodig is om eventuele gezinscrisissen te voorkomen.

Image
Lees meer

Het kan zijn dat je gezin reeds op een wachtlijst voor jeugdhulp staat of er dreigt op te komen. Ondertussen blijft het samenleven wel heel moeilijk.

Ook hier kan het verbindingsteam met jou zoeken naar wat je gezin tijdens een kortdurende periode nodig heeft.

Een gevolg kan zijn dat verdere jeugdhulp niet meer nodig is.

 

Uitgangspunten van de werkwijze 1Gezin1Plan

 • Je hele gezin én de belangrijke personen rondom jullie worden actief betrokken bij jullie vragen.
 • Jullie zijn zelf de regisseur en houden zelf de touwtjes in handen tijdens onze samenwerking
 • Jullie kunnen zelf de doelen bepalen waar we naartoe werken.
 • We vertrekken vanuit de krachten van je gezin en willen wat goed loopt bij jullie versterken.
 • We werken samen rondom alle aspecten van jouw gezinsleven (bijv. wonen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, welbevinden, financiën …).
 • We gaan samen op zoek naar aanwezige hulpbronnen in en om je gezin en zetten ze actief in.

Met 1G1P wordt integraal, planmatig en doelgericht gewerkt.

We maken een gezamenlijk plan op door en voor je gezin. Hoe dat plan er dan uit ziet bepalen jullie zelf.

 

Fasen van een 1G1P-traject

 1. Contact maken met het gezin
 2. Hulpvraag vaststellen
 3. Doelen opstellen
 4. Netwerk inventariseren
 5. Zorgcoördinator vaststellen
 6. Rondetafelgesprek
 7. Afspraken uitvoeren
 8. Evalueren

Deze fasen zijn enkel een leidraad voor een traject, want jullie voeren zelf de regie.