Actieplan tegen dak- en thuisloosheid

W13 WERKT NA DE DAK- EN THUISLOZENTELLING IN OKTOBER 2021 AAN EEN ACTIEPLAN DAK- EN THUISLOOSHEID