Beleidsinsteek 2024

Regionaal samenwerken werkt en de return on social investment is groot. W13, de diensthoofden van de sociale dienst, de beleidsgroep publieke zorg, de vele partners… zijn het daar na een evaluatie van de voorbije jaren volmondig mee eens. We hielden daarmee ook rekening in onze beleidsinsteek voor de komende jaren.

We zien in de toekomst vijf grote uitdagingen:

  • Inzetten op een voldoende en divers aanbod van betaalbare, energiezuinige woningen en innovatieve woonvormen.
  • Werk maken van een inclusieve en toegankelijke arbeidsmarkt.
  • Ervoor zorgen dat mensen hun sociale rechten en diensten ontvangen en kunnen rekenen op een toegankelijke en proactieve sociale hulp- en dienstverlening.
  • Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin vroegtijdig versterken.
  • Innovatieve oplossingen uitwerken om zorg en ouderenzorg te garanderen.

Download de beleidsinsteek om meer te weten over deze uitdagingen en over hoe we die willen aanpakken.

 

     Download hier de beleidsinsteek