WWIN uitgelegd

Wat is WWIN?

WWIN staat voor Werk en Welzijn INtegratie. WWIN is een lokaal partnerschap van 7 organisaties die hun expertise inzetten om jongeren op weg te helpen richting activering. WWIN-begeleiding verloopt op maat van de jongere, met mogelijkheden tot individuele begeleiding, groepswerk en atelierwerk.

 

Waarom WWIN?

Een grote groep jongeren heeft het moeilijk om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Bovendien zijn ze moeilijk te bereiken. Ze kampen met afhaakgedrag, komen niet opdagen of hebben een aanklampende begeleiding nodig om stappen vooruit te kunnen zetten. Deze aanklampende begeleiding kunnen de reguliere begeleidingsinstellingen moeilijk bieden. Het WWIN-project wil aanvullend zijn en deze jongeren ondersteunen en stimuleren om tot een traject richting activering te komen.

 

Doelgroep WWIN

Jongeren tussen 18 en 30 jaar.

 

Hoelang duurt het WWIN-traject?

  • Maatwerk staat centraal (niet afgebakend).
  • Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek vooraleer de jongere in het project stapt.
  • Communicatie tussen toeleider en WWIN-coach staat centraal.

 

Toeleiding kan en mag komen uit:

  • VDAB (jongerenconsulent)
  • OCMW
  • Diensten in de ruimere regio die jongeren willen toeleiden (inloopcentra, jeugddiensten, vrijwilligerswerkingen, CAW …)

 

Timing WWIN-project?

De eerste begeleidingen zijn gestart begin 2021, het project loopt tot en met 31 december 2023.

 

Afbeelding

Het project is mogelijk dankzij de steun van Europa WSE (vroeger bekend als Europees Sociaal Fonds) en de Vlaamse overheid.