W13 zoekt teamcoördinator wijk-werken

Teamcoördinator wijk-werken (B4-B5) 

CONTRACTUEEL – voltijds 

ONBEPAALDE DUUR 

 

Je job: 

De teamcoördinator wijk-werken is verantwoordelijk voor de organisatie en optimalisatie van wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen (https://www.welzijn13.be/werken/wijk-werken ). 

We zoeken een veelzijdige, meewerkende teamcoördinator die eigenaarschap opneemt en schakelt waar nodig. Naast het coachen van de medewerkers, het op zoek gaan naar nieuwe wijk-werkopdrachten en projectopvolging, zal je ook deels ingezet worden als wijk-werkcoach. Zo kan je je optimaal inwerken in de materie. Daarnaast kan je het team wijk-werkcoaches onder andere ondersteunen bij piekmomenten en invallen bij afwezigheden. 

Je bent ambassadeur van het project wijk-werken. Je gelooft in de tewerkstellingsmaatregel en draagt dit – zowel intern als extern – uit.  Je bent in staat de noden van het project wijk-werken te capteren en jouw rol en taken hierin flexibel aan te passen.  

Je bouwt een netwerk uit en hebt voldoende contact met de betrokken stakeholders (waaronder onder andere de lokale besturen en VDAB). Je gaat proactief mee op zoek naar nieuwe opdrachten wijk-werken.  

Je volgt het project wijk-werken van A tot Z op: opvolgen/ beheren van financiële stromen, het project inhoudelijk en praktisch bijsturen waar nodig, organiseren van stuurgroepen, communicatie voorbereiden … Je houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeelsinzet …); je evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering. Je plant de dagdagelijkse werking aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (over wijk-werkers, gebruikers en wijk-werkcoaches) en ondersteunt de wijk-werkcoaches bij knelpunten.  

Je informeert, begeleidt, stuurt, motiveert de (nieuwe) wijk-werkcoaches; je organiseert en leidt de teamvergaderingen wijk-werken. Je zorgt ervoor dat je voldoende verbinding hebt met team Werk van W13 en bekijkt samen met het team of er opportuniteiten en linken kunnen gelegd worden met andere projecten binnen W13. Je controleert de uitvoering van de opdrachten en naleven van de procedures.  

Er is een nauwe samenwerking met de expert Werk bij W13 die het beleid terzake opvolgt. Door de praktijk te koppelen met beleid werken jullie samen actief aan voorstellen in functie van beslissingen op regionaal en/of lokaal niveau, op basis van de eigen expertise en steeds in samenspraak met de partners. 

Je profiel: 

Je beschikt over een bachelordiploma of minimaal 2 jaar relevante ervaring in teamcoördinatie. 

Je vertaalt strategie naar een operationele werking. Je neemt hierbij initiatief en stimuleert actief de betrokkenheid van anderen. Je coacht graag mensen. Je motiveert hen en grijpt ook in wanneer nodig. Je kan dan ook op een duidelijke manier communiceren. Je hebt zin voor organisatie maar gaat flexibel om met wisselende omstandigheden. Je hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te steken en je team te ondersteunen waar nodig. 

De belangrijkste competenties die we verwachten in deze functie zijn: 

 • Samenwerken 
 • Mondelinge communicatie 
 • Plannen en organiseren 
 • Probleemanalyse 
 • Klantgerichtheid 
 • Initiatief nemen 
 • Coaching 
 • Flexibiliteit 
Wij bieden: 

Een boeiende, maatschappelijk belangrijke job met uitdagingen en verantwoordelijkheden; een aantrekkelijke verloning op B4-5-niveau met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer). 

Relevante ervaring kan tot max. 18 jaar meegenomen worden. 

Interesse? 

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevulde sollicitatieformulier, uiterlijk op 1 september 2024, gericht aan vacatures@welzijn13.be

Verloop van de procedure: 

 1. Preselectie: van zodra er meer dan 10 kandidaten zijn, zal er een preselectie gebeuren op basis van motivatiebrief, cv en ingevuld sollicitatieformulier 
 2. Schriftelijke proef: thuisopdracht, blok vrij te kiezen op dinsdag 3 of woensdag 4 september (duurtijd wordt meegegeven met de opdracht, voorzie alvast maximaal 1,5 uur hiervoor) 
 3. Mondelinge proef: 1 uur jurygesprek op maandag 9 of dinsdag 10 september tussen 14 uur en 19 uur 
Info: 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Claudia Fosselle, Expert P&O W13 via claudia.fosselle@welzijn13.be – 0473 86 25 51. 

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
Identificatiegegevens 

Functietitel 

     

Teamcoördinator wijk-werken 

Contractueel 

 

1  

Niveau 

 

Graad 

 

B4-5 

Positionering in het organogram 

Leiding krijgen van 

     

Directeur W13 

Collega’s in de functie 

 

Expert Werk – Team Werk 

Standplaats 

 

W13, Budastraat 35, 8500 Kortrijk 

Doel van de functie 

Wijk-werken is een tewerkstellingsmaatregel waarbij werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden gedurende maximum een jaar om laagdrempelige taken en opdrachten uit te voeren bij scholen, verenigingen en vzw’s, bij de gemeente, particulieren of in land- en tuinbouwbedrijven. Hierbij worden de wijk-werkers begeleid door een wijk-werkcoach. Zo kan er ingezet worden op competentieversterking en groeiontwikkeling. Er is per lokaal bestuur in regio Zuid-West-Vlaanderen een wijk-werkcoach actief die als aanspreekpunt voor gebruikers, wijk-werkers en andere partners fungeert. Zowel VDAB als OCMW kan, na inschatting, werkzoekenden doorsturen naar wijk-werken. 

Meer info: https://www.welzijn13.be/werken/wijk-werken

De teamcoördinator wijk-werken is verantwoordelijk voor de organisatie en optimalisatie van wijk-werken in Zuid-West-Vlaanderen.  

De teamcoördinator wijk-werken vertaalt de strategische doelstellingen naar de dagelijkse werking.  

We zoeken een veelzijdige teamcoördinator, die eigenaarschap opneemt en schakelt waar nodig. Naast het coachen van de medewerkers, het op zoek gaan naar nieuwe wijk-werkopdrachten en projectopvolging, zal je ook deels ingezet worden als wijk-werkcoach. Zo kan je je optimaal inwerken in de materie. Daarnaast kan je het team wijk-werkcoaches onder andere ondersteunen bij piekmomenten en invallen bij afwezigheden.  

Resultaatsgebieden 
 1. Je bent ambassadeur van het project wijk-werken. Je gelooft in de tewerkstellingsmaatregel en draagt dit – zowel intern als extern – uit.  

 1. Je bent in staat de noden van het project wijk-werken te capteren en jouw rol en taken hierin flexibel aan te passen.  

 1. Je bouwt een netwerk uit en hebt voldoende contact met de betrokken stakeholders (waaronder onder andere de lokale besturen en VDAB).  

 1. Je volgt het project wijk-werken van A tot Z op: opvolgen/ beheren van financiële stromen, het project inhoudelijk en praktisch bijsturen waar nodig, organiseren van stuurgroepen, communicatie voorbereiden, … 

 1. Je informeert, begeleidt, stuurt, motiveert de (nieuwe) wijk-werkcoaches; je organiseert en leidt de teamvergaderingen wijk-werken. 

 1. Je zorgt ervoor dat je voldoende verbinding hebt met team Werk van W13 en bekijkt samen met het team of er opportuniteiten en linken kunnen gelegd worden met andere projecten binnen W13.  

 1. Je controleert de uitvoering van de opdrachten en naleven van de procedures. 

 1. Je gaat proactief mee op zoek naar nieuwe opdrachten wijk-werken.  

 1. Je houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeelsinzet, …); evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering.  

 1. Je plant de dagdagelijkse werking aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (over wijk-werkers, gebruikers en wijk-werkcoaches) en ondersteunt de wijk-werkcoaches bij knelpunten.  

 1. Er is een nauwe samenwerking met de expert Werk bij W13 die het beleid terzake opvolgt. Door de praktijk te koppelen met beleid, wordt samen actief aan voorstellen gewerkt in functie van beslissingen op regionaal en/of lokaal niveau, op basis van de eigen expertise en steeds in samenspraak met de partners. 

Kennis 
 • Kennis van (het aanbod van) arbeidsmarktactoren en van de arbeidsmarktproblematiek van kwetsbare doelgroepen 
 • Kennis van strategische beleidsuitvoering 
 • Kennis van werken in een netwerk 
 • Kennis van strategische workforce planning 
Competenties 
 1. Kerncompetenties 

Cluster Interactief gedrag 

 • Samenwerken 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.  

 • Mondelinge communicatie  

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.  

Cluster Beheersmatige vaardigheden 

 • Plannen en organiseren 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 

 • Voortgangscontrole 

De voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.  

Cluster Probleemoplossend gedrag 

 • Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 

 • Initiatief  

Uit eigen beweging acties voorstellen en/ of ondernemen.  

Cluster leiderschap 

 • Coaching 

Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen. 

 • Leidinggeven 

Medewerkers beïnvloeden zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.  

Cluster Informatieverwerkend gedrag 

 • Flexibiliteit 

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 

6.2 Overige competenties 

 • Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren. 

 • Probleemanalyse 

Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen. 

 

 

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot de functie moet je als kandidaat: 
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: aantonen via een attest goed zedelijk gedrag (recent attest wordt opgevraagd vóór de indiensttreding) 

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen 

 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding 

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat: 
 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij Selor bewezen worden   

 • slagen voor het aanwervingsexamen 

 • voldoen aan de diplomavereiste. Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen 

Verloop van de procedure en verloning
Verloop van de selectieprocedure 
 1. Indienen van de kandidaturen kan tot en met zondag 1 september 2024. 

 • motivatiebrief – uitgebreid cv – sollicitatieformulier - afschrift diploma 
 • per mail: vacatures@welzijn13.be 
 1. Selectieprocedure in eerste helft van september. 

 1. Preselectie: van zodra er meer dan 10 kandidaten zijn, zal er een preselectie gebeuren op basis van motivatiebrief, cv en het sollicitatieformulier. 

 1. Schriftelijke proef: thuisopdracht, blok vrij te kiezen op dinsdag 3 of woensdag 4 september (duurtijd wordt meegegeven met de opdracht, voorzie alvast maximaal 1,5 uur hiervoor) 

 1. Mondelinge proef: 1 uur jurygesprek op maandag 9 of dinsdag 10 september tussen 14 uur en 19 uur. 

 2. Aanstelling in de raad van bestuur van W13 op vrijdag 20 september 2024. 

 1. Indiensttreding: zo snel mogelijk 

 

Verloning – aan de huidige index  

Weddeschaal B4-5 

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 3 391,33 beginwedde  

 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: € 5 524,73 eindwedde  

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel, komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. 

Er wordt maximaal 18 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend. 

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling van het openbaar vervoer. 

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Claudia Fosselle, Expert P&O W13: claudia.fosselle@welzijn13.be – 0473 86 25 51. 

Sollicitatieformulier

Download hieronder het sollicitatieformulier voor de job van teamcoördinator wijk-werken en mail die samen met jouw motivatiebrief en cv door.

    Download hier het sollicitatieformulier