VACATURE Projectmedewerker Energiehuis

Je job:

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Door de vele wijzigingen van de Vlaamse regering wordt het takenpakket flexibel ingevuld. Het soort taken is ook afhankelijk van de noden van het Energiehuis op dat ogenblik. We zijn op zoek naar een generieke versterking van ons team.

Als projectmedewerker Energiehuis ondersteun je de andere medewerkers bij het behandelen van energieleningen. Op welke taken je zal worden ingezet zal worden bepaald enerzijds op basis van je competenties en anderzijds In overleg met het team en de lokale besturen.

De mogelijke taken zijn onthaal, dossierverwerking en -opvolging.

 

Wat doe je?

 • Als onthaal ben je het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Voor tweedelijnsvragen of gespecialiseerde hulp verwijs je door. Je wordt bijgestaan door het team energie en wonen.
 • Je staat in rechtstreeks contact met de inwoners en de loketmedewerkers van ons werkingsgebied. Je geeft onder andere informatie over woon- en energievragen, premies, leningen en renovaties. Dit doe je zowel telefonisch als per mail.
 • Je levert volledige leningsdossiers aan zodat de analyse kan worden gestart. Je voert hierbij de dossiers in het kredietbeheerprogramma in en vraagt hierbij de ontbrekende stukken op.
 • Je vervolledigt technische fiches waarbij je een vergelijking uitvoert tussen de werken vermeld op de offertes en deze die in aanmerking komen voor de Mijn Verbouwpremie en de Mijn Verbouwlening.
 • Je vervolledigt modeldocumenten zoals afbetalingsplannen en aktes zodat deze kunnen worden verstuurd naar de kredietaanvragers.
 • Je helpt bij de uitbetaling van de lening na controle van de facturen.
 • Je voert wijzigingen uit aan het leningsdossier. Je schrijft bijvoorbeeld kredietnemers aan bij achterstallige betalingen,  je wijzigt bankrekeningnummers of je boekt vervroegde terugbetalingen af.
 • Je helpt bij het klasseren en archiveren van documenten.

Onze waarden

 • Experimenteren: wij zijn een dynamische organisatie die steeds te maken heeft met verandering, daarom mag je bij ons uitproberen en systematisch volgens de opdrachten, je verantwoordelijkheid en de werkomstandigheden, de effecten van je job ontdekken en bijsturen.
 • Verbinden: ons motto is: #samenwerkenwerkt, wij zijn een team die er staat voor elkaar en verbindt waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners, …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen, vertrouwen en bruggen bouwen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit: wij doen iets omdat wij het belangrijk vinden, we zijn enthousiast en steeds op zoek naar een versnelling hoger, we doen alles met pit. We zijn trekker en flexibel in al wat we doen.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 3 jaar) beschikt op het vlak van administratie.

Wij bieden:

Een contract van onbepaalde duur:

 • Een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op B1-B3-niveau
 • met extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 uren week,
  • telewerken (1-2 dagen / week),
  • gunstig verlofstelsel (30 vakantiedagen),
  • tweede pensioenpijler,
  • eindejaarspremie,
  • een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen,
  • woon-werk vergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld    sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023 gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be

Info:

Je vindt de infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieronder.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473 74 03 26.

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Projectmedewerker Energie

     (onbepaalde duur)

Niveau

     B

Graad

     B1-B3

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     directeur

Collega’s in de functie

     inhoudelijk Team Energie & Wonen, Team W13

 

 1. Doel van de functie

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Door de vele wijzigingen van de Vlaamse regering wordt het takenpakket flexibel ingevuld. Het soort taken is ook afhankelijk van de noden van het Energiehuis op dat ogenblik. We zijn op zoek naar een generieke versterking van ons team.

Als projectmedewerker Energiehuis ondersteun je de andere medewerkers bij het behandelen van energieleningen. Op welke taken je zal worden ingezet zal worden bepaald enerzijds op basis van je competenties en anderzijds In overleg met het team en de lokale besturen.

De mogelijke taken zijn onthaal, dossierverwerking en -opvolging.

 

 1. Resultaatsgebieden

 • Als onthaal ben je het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Voor tweedelijnsvragen of gespecialiseerde hulp verwijs je door. Je wordt bijgestaan door het team energie en wonen.
 • Je staat in rechtstreeks contact met de inwoners en de loketmedewerkers van ons werkingsgebied. Je geeft onder andere informatie over woon- en energievragen, premies, leningen en renovaties. Dit doe je zowel telefonisch als per mail.
 • Je levert volledige leningsdossiers aan zodat de analyse kan worden gestart. Je voert hierbij de dossiers in het kredietbeheerprogramma in en vraagt hierbij de ontbrekende stukken op.
 • Je vervolledigt technische fiches waarbij je een vergelijking uitvoert tussen de werken vermeld op de offertes en deze die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie en de Mijn VerbouwLening.
 • Je vervolledigt modeldocumenten zoals bijvoorbeeld afbetalingsplannen en aktes zodat deze kunnen worden verstuurd naar de kredietaanvragers.
 • Je helpt bij de uitbetaling van de lening na controle van de facturen.
 • Je voert wijzigingen uit aan het leningsdossier. Je schrijf bijvoorbeeld kredietnemers aan bij achterstallige betalingen,  je wijzigt bankrekeningnummers of je boekt vervroegde terugbetalingen af.
 • Je helpt bij het klasseren en archiveren van documenten.

 

 1. Kennis

 • Bereid om technische kennis rond energie en wonen aan te leren.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Affiniteit met energie en wonen

 

 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster informatieverwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
7.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG (recent attest wordt opgevraagd  vóór de indiensttreding).
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen.
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden.
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de selectieprocedure

 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2 april 2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier – afschrift diploma  per mail aan: vacatures@welzijn13.be

 1. schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht ofwel een schriftelijke  proef die voor de aanvang van de mondelinge proef wordt afgelegd (week van 3/4/2023 OF 10/4/2023)
 1. mondelinge proef: week van 3/4/2023 of 10/4/2023
 1. locatie: Kortrijk
 1. aanstelling in de raad van bestuur W13 op 20/04/2023
 1. indiensttreding: zo snel mogelijk
 1. werfreserve voor 2 jaar

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal B1-B3

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 2.883,19 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 4.858,09 eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473 74 03 26.

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

     Download hier het sollicitatieformulier