VACATURE Projectcoördinator Wonen & Energie

Je job:

De projectcoördinator Wonen en Energie zorgt voor de verdere integratie van de woon- en energieloketten in Zuid-West-Vlaanderen, zodat elke gemeente een uniek woon-en energieloket heeft. Daarnaast verbindt de projectcoördinator deze twee beleidsdomeinen binnen W13 om te komen tot meer energetischere en kwaliteitsvollere woningen  

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis het unieke aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over wonen en energie. Vanuit Vlaanderen krijgt het energiehuis hiervoor de regierol. Het partnerschap tussen VEKA en Wonen Vlaanderen wordt steeds intensiever waardoor het ook aangewezen is om op beide beleidsdomeinen intensiever lokaal samen te werken.

Wonen en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de energetische kwaliteit van een woning kan en mag niet los gezien worden van structurele woonkwaliteit. Energieproblemen hebben vaak te maken met de woonkwaliteit van de woning. Met één uniek woon- en energieloket in elke gemeente hoeft de burger niet uit te maken als hij met een woon- en energievraag naar het OCMW of naar het gemeentelijk woon- en energieloket moet gaan.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Wat doe je?

 • De coördinator is het gezicht van het Project Wonen en Energie van het Energiehuis W13. De coördinator wordt bijgestaan door het team energie en wonen.
 • De coördinator maakt de strategische doelstellingen voor deze integratie op en vertaalt deze naar de dagelijkse werking. Deze worden opgesteld rond volgende graadmeters:
  • hoe is de samenwerking tussen het Energiehuis en het Woonloket/IGS-project georganiseerd
  • mate van integratie fysieke loketwerking energie/wonen
  • mate van integratie digitale loketwerking: website
  • mate van integratie digitale loketwerking: contact burger
  • mate van integratie klantenbeheer (“CRM”) en gegevensuitwisseling tussen de woon- en energieloketten
  • afstemming “procesflow” energiehuizen/woonloketten (frontoffice-backoffice)
  • is er voldoende basiskennis bij de loketmedewerkers over zowel wonen als energie en is de dienstverlening ‘aanbodgericht’
 • Is de financiering van elke betrokken partner uit de procesflow billijk en duurzaam?

De coördinator is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van deze strategische doelstellingen de financiële opvolging en rapportering over voortgang van deze integratie. Gezien deze rapportage deel uitmaakt van het meerjarenplan van het Energiehuis is samenwerking nodig met de expert Wonen en Energie. 

 • Deze integratieoefening vraagt overleg met diverse intermediairen (gemeentes, OCMW’s,…), maar ook met andere energiehuizen en andere partners in het energielandschap (bv. Steunpunt Wonen)
 • De coördinator verbindt de beleidsdomeinen wonen en energie binnen W13.
  • Hierbij worden linken gemaakt en worden acties opgezet om te komen tot energetischere en kwaliteitsvollere woningen. Bv. Gevolg geven aan de resultaten van de jaarlijkse EPC en huurprijzen steekproef, eigenaar-verhuurders motiveren om te renoveren.
  • Aanwezigheid op overleggen van wonen en energie zoals de regionale en lokale woonoverleggen in elke gemeente, Kerngroep Warmer Wonen met partners van zowel wonen als energie. Dit voor doorstroming van informatie om verdere beleidskeuzes te kunnen maken.

Onze waarden

 • Experimenteren. Wij zijn een dynamische organisatie die openstaat voor uitdagingen. Bij ons krijg je de kans om binnen jouw opdrachten zaken uit te proberen en te ontdekken.
 • Verbinden. Ons motto is: #samenwerkenwerkt. Wij zijn een team waarin iedereen klaarstaat voor elkaar. We verbinden waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen. We bouwen bruggen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit. Wij zijn enthousiast en steeds op zoek naar de best mogelijke aanpak. Wij doen alles met pit. Wij zijn trekker en flexibel in alles wat we doen.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma en/of masterdiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van wonen en/of energie.

Wij bieden:

Een contract van bepaalde duur (1 jaar) maar met grote kans op verlenging:

 • een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op B4-B5-niveau;
 • met extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 urenweek,
  • telewerken (1-2 dagen/week),
  • gunstig verlofstelsel,
  • eindejaarspremie,
  • een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen,
  • woon-werkvergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023 gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be

Info:

Je vindt de infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieronder.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473/74.03.26

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Projectcoördinator Wonen en Energie

     Energiehuis en W13

Niveau

     B

Graad

     B4-B5

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     Directeur

Collega’s in de functie

     Inhoudelijk Team Wonen en Energie, Team W13

 

 1. Doel van de functie

De projectcoördinator Wonen en Energie zorgt voor de verdere integratie van de woon- en energieloketten in Zuid-West-Vlaanderen zodat elke gemeente een uniek woon-en energieloket heeft. Daarnaast verbindt de projectcoördinator deze twee beleidsdomeinen binnen W13 om te komen tot meer energetischere en kwaliteitsvollere woningen 

Het Energiehuis W13 wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis het unieke aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over wonen en energie.

Vanuit Vlaanderen krijgt het energiehuis hiervoor de regierol. Het partnerschap tussen VEKA en Wonen Vlaanderen wordt steeds intensiever waardoor het ook aangewezen is om op beide beleidsdomeinen intensiever lokaal samen te werken. Wonen en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de energetische kwaliteit van een woning kan en mag niet los gezien worden van structurele woonkwaliteit.

Energieproblemen hebben vaak te maken met de woonkwaliteit van de woning. Met één uniek woon- en energieloket in elke gemeente hoeft de burger niet uit te maken als hij met een woon- en energievraag naar het OCMW of naar het gemeentelijk woon- en energieloket moet gaan.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

 

 1. Resultaatsgebieden

 • De coördinator is het gezicht van het Project Wonen en Energie van het Energiehuis. De coördinator wordt bijgestaan door het team energie en wonen.
 • De coördinator  maakt de strategische doelstellingen voor deze integratie op en vertaalt deze naar de dagelijkse werking. Deze worden opgesteld rond volgende graadmeters
  • Hoe is de samenwerking tussen het Energiehuis en het Woonloket/IGS-project georganiseerd
  • Mate van integratie fysieke loketwerking energie/wonen
  • Mate van integratie digitale loketwerking: website
  • Mate van integratie digitale loketwerking: contact burger
  • Mate van integratie klantenbeheer (“CRM”) en gegevensuitwisseling tussen de woon- en energieloketten
  • Afstemming “procesflow” energiehuizen/woonloketten (frontoffice-backoffice)
  • IS er voldoende basiskennis bij de loketmedewerkers over zowel wonen als energie en is de dienstverlening ‘aanbodgericht’
 • Is de financiering van elke betrokken partner uit de procesflow billijk en duurzaam?

De coördinator is ook verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging van  deze strategische doelstellingen de financiële opvolging en rapportering over voortgang van deze integratie. Gezien deze rapportage deel uitmaakt van het meerjarenplan van het Energiehuis is samenwerking nodig met de Expert wonen en energie. 

 • Deze integratieoefening vraagt overleg met diverse intermediairen (gemeentes, OCMW’s,…), maar ook met andere energiehuizen en andere partners in het energielandschap (bv. Steunpunt Wonen)
 • De coördinator verbindt de beleidsdomeinen wonen en energie binnen W13.
  • Hierbij worden linken gemaakt en worden acties opgezet om te komen tot energetischere en kwaliteitsvollere woningen. Bv. Gevolg geven aan de resultaten van de jaarlijkse EPC en huurprijzen steekproef, eigenaar-verhuurders motiveren om te renoveren.
  • Aanwezigheid op overleggen van wonen en energie zoals de regionale en lokale woonoverleggen in elke gemeente, Kerngroep Warmer Wonen met partners van zowel wonen als energie. Dit voor doorstroming van informatie om verdere beleidskeuzes te kunnen maken.

 

 1. Kennis

 • Bereid om kennis rond energie aan te leren.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Affiniteit en interesse over energie

 

 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster Informatie verwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster Persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster Beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster Interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
6.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je
  solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG ( recent attest wordt opgevraagd vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten.  Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden. 
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.

 

Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de selectieprocedure

 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2 april 2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier – afschrift diploma  per mail aan: vacatures@welzijn13.be

 1. schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht ofwel een schriftelijke  proef die voor de aanvang van de mondelinge proef wordt afgelegd (week van 3 of 10 april 2023)
 1. mondelinge proef: week van 3 of 10 april 2023
 1. locatie: Kortrijk
 1. aanstelling in de raad van bestuur W13 op 20 april 2023
 1. indiensttreding: zo snel mogelijk
 1. werfreserve voor 2 jaar

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal B4-B5

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit:  3.195,66 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 5.205,96  eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt max. 8 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473/74.03.26

 

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

     Download hier het sollicitatieformulier