VACATURE Financieel expert

Je job:

Je bent als expert het eerste aanspreekpunt van de financiële flow binnen onze organisatie.

Je bent na een inwerkperiode in staat om op een coachende manier de budgetverantwoordelijken en collega’s van onze organisatie te ondersteunen waar mogelijk. Je analyseert de begrotingen en de financiële positie van onze projecten.

Daarnaast ben je ook één van de financiële aanspreekpunten van het Energiehuis.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Wat doe je?

 • Je bent verantwoordelijk voor het planningsproces: opmaak van meerjarenplan en jaarrekening, semesterrapportage, AMJP voorstellen hierover formuleren, simulaties opmaken …
 • Je rapporteert en geeft advies over de ontwikkeling van beleids- en financiële rapporten (uitvoering van meerjarenplanning …) en werkt deze verder uit.
 • Je verricht alle nodige handelingen in de BBC-boekhouding
 • Je ondersteunt de budget verantwoordelijken onder andere bij de opmaak van bestelbonnen en facturen, de opmaak en bijsturing van hun financieel meerjarenplan, de opmaak van een projectbegroting ...
 • Je bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.
 • Je staat in voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving
 • e wordt expert in het boekhoudprogramma en leert dit zo optimaal mogelijk toe te passen.  
 • Je staat in voor de financiële opleiding van de budget verantwoordelijken.
 • Je beantwoordt de financiële vragen en analyses over energieleningen (particulieren van woningen en appartementen, niet commerciële instellingen of coöperatie vennootschappen en verenigingen van mede-eigenaars),
 • Financieel aanspreekpunt Energiehuis.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma en/of masterdiploma in een financieel-economische richting of gelijkwaardig door ervaring.  Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige financiële ervaring (minimum 2 jaar) beschikt.

 • Je werkt graag met cijfers en excel maar minstens zo graag met mensen.
 • Je hebt een analytische geest en kan helder synthetiseren en rapporteren.
 • Je bent sterk in planning en organisatie, bewaakt deadlines en neemt zelf initiatief.
 • Je bent bereid om technische kennis rond energie aan te leren.

Onze waarden

 • Experimenteren. Wij zijn een dynamische organisatie die openstaat voor uitdagingen. Bij ons krijg je de kans om binnen jouw opdrachten zaken uit te proberen en te ontdekken.
 • Verbinden. Ons motto is: #samenwerkenwerkt. Wij zijn een team waarin iedereen klaarstaat voor elkaar. We verbinden waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen. We bouwen bruggen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit. Wij zijn enthousiast en steeds op zoek naar de best mogelijke aanpak. Wij doen alles met pit. Wij zijn trekker en flexibel in alles wat we doen.

Wij bieden:

Een deeltijds contract (0.8 VTE) van onbepaalde duur.

 • een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op B4-B5-niveau;
 • met extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 urenweek,
  • telewerken (1-2 dagen/week),
  • gunstig vakantiestelsel (in voltijds regime 30 vakantiedagen),
  • tweede pensioenpijler,
  • eindejaarspremie,
  • een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen,
  • woon-werk vergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • aast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,
  • andacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld    sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023, gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be

Info:

Je vindt alle info over de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieronder.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473 74 03 26.

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Financieel Expert

     W13

Niveau

     B

Graad

     B4-B5

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     Directeur

Collega’s in de functie

     Team W13 (budgetverantwoordelijken)

 

 1. Doel van de functie

 • Je bent als expert het eerste aanspreekpunt van de financiële flow binnen onze organisatie.
 • Je bent na een inwerkperiode in staat om op een coachende manier de budget verantwoordelijken en collega’s van onze organisatie te ondersteunen waar mogelijk. Je analyseert de begrotingen en de financiële positie van onze projecten.
 • Daarnaast ben je ook één van de financiële aanspreekpunten van het Energiehuis.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen

 

 1. Resultaatsgebieden

 • Je bent verantwoordelijk voor het planningsproces: opmaak van meerjarenplan en jaarrekening, semesterrapportage, AMJP voorstellen hierover formuleren, simulaties opmaken …
 • Je rapporteert en geeft advies over de ontwikkeling van beleids- en financiële rapporten (uitvoering van meerjarenplanning, …) en werkt deze verder uit.
 • Je verricht alle nodige handelingen in de BBC-boekhouding.
 • Je ondersteunt de budget verantwoordelijken onder andere bij de opmaak van bestelbonnen en facturen, de opmaak en bijsturing van hun financieel meerjarenplan, de opmaak van een projectbegroting ...
 • Je bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.
 • Je staat in voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving.
 • Je wordt expert in het boekhoudprogramma en leert dit zo optimaal mogelijk toe te passen. 
 • Je staat in voor de financiële opleiding van de budget verantwoordelijken.
 • Je beantwoordt de financiële vragen en analyses  over energieleningen (particulieren van woningen en appartementen, niet commerciële instellingen of coöperatie vennootschappen en verenigingen van mede-eigenaars).
 • Financieel aanspreekpunt Energiehuis

 

 1. Kennis

 • Bereid om financiële kennis aan te leren.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Affiniteit met financiële beheersystemen (kennis van BEO) …

 

 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster informatieverwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
6.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG (recent attest wordt opgevraagd  vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden.
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de selectieprocedure

 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2 april 2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier – afschrift diploma  per mail aan: vacatures@welzijn13.be

 1. schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht ofwel een schriftelijke  proef die voor de aanvang van de mondelinge proef wordt afgelegd (week van 3/4/2023 of 10/4/2023)
 1. mondelinge proef: week van 3 april 2023 of 10 april 2023
 1. locatie: Kortrijk
 1. aanstelling in de raad van bestuur W13 op 20 april 2023
 1. indiensttreding: zo snel mogelijk
 1. werfreserve voor 2 jaar

 

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal B4-B5

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit:  3.195,66 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 5.205,96  eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt max. 8 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473 74 03 26.

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

      Download hier het sollicitatieformulier