VACATURE Expert Energie

VACATURE Expert Energie

Je job:

De expert Energie bouwt vakkennis op in het energiedomein van het Energiehuis van W13.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. In Zuid-West-Vlaanderen is   W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0  ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Je ondersteunt en adviseert de directeur en de leden van W13 vanuit de expertise rond energie.

De expert energie detecteert opportuniteiten, bouwt het netwerk uit en kan aangesteld worden als projectverantwoordelijke of projectmedewerker van een bepaald project rond energie.

De expert Energie maakt deel uit van het beleidsteam van W13 en rapporteert aan alle deelwerkingen in het domein energie.

Wat doe je?

 • Je zal optreden als dé energiespecialist voor onze lokale besturen
 • Je behoudt het overzicht van alle opgezette acties, ondersteuningstrajecten en ontwikkelt verder je kennis en visie van energie in al zijn facetten.
 • Om je te kunnen focussen op je experten rol en de verdere uitbouw van het energiehuis word je beleidsmatig administratief ondersteund door een collega beleidsmedewerker. Die staat je administratief bij in de uitvoering van je beleidsmatig werk. Deze beleidsmedewerker verzamelt en analyseert cijfers, schrijft diverse rapporten, maakt informatieve presentaties of onderdelen ervan op, volgt administratieve verplichtingen op en zorgt voor een boekhoudingkundige financiële opvolging van het Energiehuis.
 • Opvolging en inhoudelijk aansturen van het Energiehuis en de deelwerkingen.
 • Verdere uitbouw van het Energiehuis 2.0 en dit in samenwerking met de verschillende deelwerkingen binnen W13 alsook in nauw partnerschap met regionale en lokale organisaties die hierrond een dienstverlening hebben.
  • Concreet:
   • Je zorgt voor de verbinding van de verschillende deelwerkingen binnen W13 (armoede, wonen en energie, zorg en werk) Je werkt hiervoor samen met andere experten of projectmedewerkers om noden te capteren en ondersteuningstrajecten op te zetten. Hierbij is er een specifieke focus op onder andere acties in kader van energie-armoede
   • Versterk je het regionaal netwerk door partners samen te brengen, noden te capteren en ondersteuningstrajecten op te zetten. Uitbouwen van doelgerichte relaties en overleggen met interne en externe partners met het oog op het uitwerken van een goede klantgerichte samenwerking.
   • Maak je een meerjarenplanning op met acties vanuit de input van het regionaal netwerk en de verwachtingen van de Vlaamse overheid en volgt deze verder op. Voor het onderdeel van de integratie van de woon- en energieloketten kan je rekenen op je collega projectmedewerker wonen en energie. Voor het financieel plan kan je rekenen op je administratieve beleidsmedewerker.
   • Bouw je met partners mee aan gerichte communicatie rond dienstverlening van het energiehuis
   • Volg je de Vlaamse beleidsevoluties op door deel te nemen aan verschillende overlegstructuren in kader van het energiehuis

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de opvolging en het beheer van de energieleningen, en dit vanuit een Vlaams systeem. Voor de aansturing van deze medewerkers kan je rekenen op de teamcoach.

Onze waarden

 • Experimenteren. Wij zijn een dynamische organisatie die openstaat voor uitdagingen. Bij ons krijg je de kans om binnen jouw opdrachten zaken uit te proberen en te ontdekken.
 • Verbinden. Ons motto is: #samenwerkenwerkt. Wij zijn een team waarin iedereen klaarstaat voor elkaar. We verbinden waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen. We bouwen bruggen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit. Wij zijn enthousiast en steeds op zoek naar de best mogelijke aanpak. Wij doen alles met pit. Wij zijn trekker en flexibel in alles wat we doen.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma en/of masterdiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 3 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van energie.

 • Je hebt een technische achtergrond en kennis over efficiënte energie-oplossingen en energiebesparingsprocessen.

Technische, wettelijke en contractuele documenten en overheidsvoorschriften rond energie analyseren en interpreteren? Geen probleem voor jou, daar heb je liefst al ervaring in.

Wij bieden:

Een contract van onbepaalde duur.

 • een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op A1-A3-niveau;
 • met extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 urenweek,
  • telewerken (1-2 dagen/week),
  • gunstig verlofstelsel (30 vakantiedagen),
  • tweede pensioenpijler,
  • eindejaarspremie,
  • een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen,
  • woon-werk vergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023, gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be

Info:

Je vindt alle info over de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieronder.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473 74 03 26.

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Expert Energie

     Energiehuis en W13

Niveau

     A

Graad

     A1-A3

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     Directeur

Collega’s in de functie

     Inhoudelijk Team Wonen en Energie, Team W13

 

 1. Doel van de functie

De expert Energie bouwt vakkennis op in het energiedomein van het Energiehuis van W13.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0 ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Je ondersteunt en adviseert de directeur en de leden van W13 vanuit de expertise rond energie.

De expert Energie detecteert opportuniteiten, bouwt het netwerk uit en kan aangesteld worden als projectverantwoordelijke of projectmedewerker van een bepaald project rond energie.

De expert Energie maakt deel uit van het beleidsteam van W13 en rapporteert aan alle deelwerkingen in het domein energie.

 

 1. Resultaatsgebieden

 • Je zal optreden als dé energiespecialist voor onze lokale besturen.
 • Je behoudt het overzicht van alle opgezette acties, ondersteuningstrajecten en ontwikkelt verder je kennis en visie van energie in al zijn facetten.
 • Om je te kunnen focussen op je experten rol en de verdere uitbouw van het energiehuis word je beleidsmatig administratief ondersteund door een collega beleidsmedewerker. Deze staat je administratief bij in de uitvoering van je beleidsmatig werk. Deze beleidsmedewerker verzamelt en analyseert cijfers, schrijft diverse rapporten, maakt informatieve presentaties of onderdelen ervan op, volgt administratieve verplichtingen op en zorgt voor een boekhoudingkundige financiële opvolging van het Energiehuis.
 • Opvolging en inhoudelijk aansturen van het Energiehuis en de deelwerkingen. Verdere uitbouw van het Energiehuis 2.0 en dit in samenwerking met de verschillende deelwerkingen binnen W13 alsook in nauw partnerschap met regionale en lokale organisaties die hierrond een dienstverlening hebben.

 

 1. Kennis

 • Bereid om kennis rond energie aan te leren.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Affiniteit en interesse met energie.

 

 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster informatieverwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
6.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG (recent attest wordt opgevraagd  vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden.
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de selectieprocedure

 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2 april 2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier – afschrift diploma  per mail aan: vacatures@welzijn13.be

 1. schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht ofwel een schriftelijke  proef die voor de aanvang van de mondelinge proef wordt afgelegd (week van 3/4/2023 of 10/4/2023)
 1. mondelinge proef: week van 3/4/2023 of 10/4/2023
 1. locatie: Kortrijk
 1. aanstelling in de raad van bestuur W13 op 20/04/2023
 1. indiensttreding: zo snel mogelijk
 1. werfreserve voor 2 jaar

 

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal A1-A3

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit:  3.641,48 euro
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 6.408,01 euro

 Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt max. 8 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473 74 03 26.

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

      Download hier het sollicitatieformulier