VACATURE Administratief medewerker Energiehuis W13

Je job:

Door de vele wijzigingen van de Vlaamse regering wordt het takenpakket flexibel ingevuld. Het soort taken is ook afhankelijk van de noden van het Energiehuis op dat ogenblik.

Als administratief medewerker Energiehuis ben je het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Je beantwoordt de telefoon en e-mails en lost vragen rond de algemene werking van het Energiehuis, mogelijke premies, energieleningen, de RenovatieCoach … op. Als administratieve duizendpoot ondersteun je daarnaast de werking van het Energiehuis.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0  ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

Wat doe je?

 • De administratief medewerker is het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Voor tweedelijnsvragen of gespecialiseerde hulp verwijs je door. Je wordt bijgestaan door het team energie en wonen.
 • Je staat in rechtstreeks contact met de inwoners en de loketmedewerkers van ons werkingsgebied. Je geeft onder andere informatie over woon- en energievragen, premies, leningen en renovaties. Dit doe je zowel telefonisch als per mail.
 • Je voert ondersteunende administratieve taken uit in kader van het leningsbeheer:
  • Je vervolledigt de energieleningsaanvragen zodat de dossierbeheerders advies kunnen geven voor dit dossier.
  • Je geeft dossiergegevens in het kredietbeheerprogramma in
  • Je vervolledigt modeldocumenten zoals bijvoorbeeld afbetalingsplannen en aktes  zodat deze kunnen worden verstuurd naar de kredietaanvragers.
  • Je vervolledigt technische fiches waarbij je een vergelijking uitvoert tussen de werken vermeld op de offertes en deze die in aanmerking komen voor de Mijn Verbouwpremie en de Mijn Verbouwlening.
  • Je schrijft kredietnemers aan bij achterstallige betalingen.

Onze waarden

 • Experimenteren: wij zijn een dynamische organisatie die steeds te maken heeft met verandering, daarom mag je bij ons uitproberen en systematisch volgens de opdrachten, je verantwoordelijkheid en de werkomstandigheden, de effecten van je job ontdekken en bijsturen.
 • Verbinden: ons motto is: #samenwerkenwerkt, wij zijn een team die er staat voor elkaar en verbindt waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners, …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen, vertrouwen en bruggen bouwen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit: wij doen iets omdat wij het belangrijk vinden, we zijn enthousiast en steeds op zoek naar een versnelling hoger, we doen alles met pit. We zijn trekker en flexibel in al wat we doen.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 1 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 1 jaar) beschikt op het vlak van administratie.

Wij bieden:

Een contract van bepaalde duur maar met grote kans op verlenging:

 • Een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op C1-C3-niveau
 • met extralegale voordelen
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 uren week,
  • telewerken (1-2 dagen / week),
  • gunstige verlofstelsel,
  • woon-werk vergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
  • kans op een tewerkstelling van onbepaalde duur

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevulde sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023, gericht aan vacatures@welzijn13.be.  

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en  jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be 

Info:

Je vindt de infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie op de website www.welzijn13.be.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473 74 03 26.

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Administratief Medewerker Energie

     (Tijdelijk)

Niveau

     C

Graad

     C1-C3

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     Directeur

Collega’s in de functie

     Inhoudelijk Team Energie & Wonen, Team W13

 

 1. Doel van de functie

Door de vele wijzigingen van de Vlaamse regering wordt het takenpakket flexibel ingevuld. Het soort taken is ook afhankelijk van de noden van het Energiehuis op dat ogenblik.

Als administratief medewerker Energiehuis ben je het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Je beantwoordt de telefoon en e-mails en lost vragen rond de algemene werking van het Energiehuis, mogelijke premies, energieleningen, de RenovatieCoach … op. Als administratieve duizendpoot ondersteun je daarnaast de werking van het Energiehuis.

Het Energiehuis wordt aangestuurd door het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.

In Zuid-West-Vlaanderen is W13, de vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. De woonloketten in de gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 2.0  ondersteunt de loketten en beheert onder andere de Energieleningen.

 1. Resultaatsgebieden

 • De administratief medewerker is het eerste aanspreekpunt van het Energiehuis. Voor tweedelijnsvragen of gespecialiseerde hulp verwijs je door. Je wordt bijgestaan door het team Energie en Wonen.
 • Je staat in rechtstreeks contact met de inwoners en de loketmedewerkers van ons werkingsgebied. Je geeft onder andere informatie over woon- en energievragen, premies, leningen en renovaties. Dit doe je zowel telefonisch als per mail.
 • Je voert ondersteunende administratieve taken uit in het kader van het leningsbeheer
 • Je vervolledigt de energieleningsaanvragen zodat de dossierbeheerders advies kunnen geven voor dit dossier.
 • Je geeft dossiergegevens in het kredietbeheerprogramma in
 • Je vervolledigt modeldocumenten zoals afbetalingsplannen en aktes  zodat deze kunnen worden verstuurd naar de kredietaanvragers.
 • Je vervolledigt technische fiches waarbij je een vergelijking uitvoert tussen de werken vermeld op de offertes en deze die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie en de Mijn VerbouwLening.
 • Je schrijft kredietnemers aan bij achterstallige betalingen.

 

 1. Kennis

 • Bereid om technische kennis rond energie en wonen aan te leren.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Affiniteit met energie en wonen.

 

 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster Informatieverwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster Persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster Beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster Interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
6.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je
  solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG ( recent attest wordt opgevraagd vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten.  Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden. 
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.

 

Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de procedure

1. Indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2/4/2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier - afschrift diploma

per mail: vacatures@welzijn13.be

2. Schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht of een schriftelijke proef die voor de mondelinge proef wordt afgelegd.

3. Mondelinge proef: week van 3 of 10 april 2023.

4. Aanstelling in de raad van beheer W13 op 20/04/2023

5. Indiensttreding: zo snel mogelijk

6. Werfreserve voor 2 jaar

 

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal C1-C3

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 2.258,22 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: € 4.133,13 eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel, komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt maximaal jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473/74.03.26

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

     Download hier het sollicitatieformulier