Pilootproject rollend fonds noodkopers

Mensen met een beperkt budget of inkomen die een woning kochten, hebben soms geen middelen meer over om de woning te renoveren. Om hen te ondersteunen startte in 2019 en binnen de schoot van W13 het pilootproject rollend fonds. Het doel: mensen in een kwetsbare situatie de kans geven om hun woning te renoveren. Eind 2021 liep het pilootproject ten einde.

In Vlaanderen zijn ze met 119.000, de gezinnen die een eigen woning hebben, maar in slechte, ongezonde omstandigheden wonen. Een aanzienlijk deel van hen kocht een minderwaardige woning omdat ze niets betaalbaars vonden op de private huurmarkt of omdat ze op een lange wachtlijst voor een sociale woning terechtkwamen.

Energetisch en diepgaand

Om de mensen te ondersteunen, startte in 2019 het pilootproject rollend fonds op binnen de schoot van W13. Dat is een experiment, gebaseerd op het model ‘Dampoort Knapt Op’ uit Gent. Dankzij dit rollend fonds krijgen mensen in een kwetsbare situatie de kans geven om hun woning energetisch en diepgaand te renoveren.

W13, de Provincie West-Vlaanderen, de lokale besturen Menen, Kortrijk en Harelbeke, Leiedal en SAAMO West-Vlaanderen ontwikkelden samen een juridisch en inhoudelijk kader om de basis te leggen voor een mogelijke opschaling van dit project.

Financiële steun en coaching

Het project kreeg voor dit experiment de steun van de Provincie West-Vlaanderen, namelijk 100.000 euro. Ook de drie lokale besturen investeerden in dit project: samen 30.000 euro. Met deze steun en met aanvullende premies en een energielening werden drie woningen - een in Harelbeke, een in Menen en een in Kortrijk - gerenoveerd. Behalve financiële ondersteuning konden de eigenaars van de woningen tijdens de renovatie rekenen op de ondersteuning van de renovatiebegeleider uit Kortrijk en de renovatiecoaches van Leiedal. Eind 2021 waren de drie woningen gerenoveerd.

Toekomst

Het is de bedoeling dat de eigenaars nu blijvend genieten van hun gerenoveerde woning. Is er sprake van verkoop of vervreemding van de woning, dan moet de eigenaar het geïnvesteerde bedrag vanuit het rollend fonds terugbetalen. Het gaat om 40.000 euro per woning. Er werd hiervoor met de eigenaars een overeenkomst afgesloten.

Vanuit W13 wordt onderzocht om dit project regionaal op te schalen en financiering te zoeken.