OverKop uitgelegd

Wat is OverKop?

In een OverKop-huis kan je als jongere/jongvolwassene tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Daarnaast organiseren OverKopmedewerkers regelmatig een leuke activiteit.

De naam 'OverKop' werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. OverKop gaan kan fun zijn, maar kan ook betrekking hebben op ‘problemen in je kop’. Op deze cruciale momenten staan de OverKop-huizen en het online OverKopplatform voor hen klaar. Want het is OK (oké) om je af en toe minder goed te voelen en OK om erover te praten.

Hoelang bestaat OverKop al?

In 2016 besliste de organisatie van Rode Neuzen Dag 2016 dat de opbrengst zou gaan naar de oprichting van 5 OverKop-huizen. Zo kwam er een OverKop-huis in elke Vlaamse provincie. In West-Vlaanderen was dat in Oostende. In 2021 besliste de Vlaamse overheid het aantal OverKop-huizen op te trekken: heel wat steden en, gemeenten reageerden op de projectoproep en uiteindelijk kwamen er dat jaar 25 OverKop-huizen bij. Twee ervan vind je terug in Kortrijk en Menen. Zij werken onder de naam OverKop Zuid-West-Vlaanderen.

Wie zijn de partners van OverKop Zuid-West-Vlaanderen?

De OverKopwerking wordt gedragen door een ruim partnerschap en een breed netwerk: het samenwerkingsverband JUMP!, AjKo, CAW Zuid-West-Vlaanderen, het samenwerkingsverband Konekti, het Oranjehuis, de CLB’s die in Kortrijk en Menen werkzaam zijn, WINGG, Groep Intro, TEJO, CGG Mandel en Leie, Logo Leieland, de lokale besturen en de partners in het jeugd(welzijns)werk.

W13 faciliteert dit netwerk, ondersteunt het partnerschap in de concrete uitrol en in de zoektocht naar bijkomende financiering. De Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging kreeg trouwens lof van Agentschap Opgroeien voor het OverKopdossier wegens de unieke samenwerking.

Wie financiert de werking van OverKop Zuid-West-Vlaanderen?

In 2021 maakte de Vlaamse overheid bekend dat ze voor drie jaar 100.000 euro subsidies per jaar uittrok voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Daarmee worden er 2 voltijdse OverKopmedewerkers gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen voorziet zelf nog 0,5 VTE OverKopmedewerker.

Stad Menen staat in voor de werkingskosten van het OverKophuis in Menen en financierde de renovatie van het gebouw waarin de werking plaatsvindt. Ook Stad Kortrijk staat in voor de werkingskosten en het gebouw voor het OverKop-huis daar.