OverKop-huis Kortrijk

Afbeelding

Op 5 oktober 2021 ging het OverKop-huis in de Groeningestraat 20 in Kortrijk open. De ligging is strategisch gekozen, want het pand ligt op wandelafstand van partnerorganisaties die werken rond mentaal welbevinden (vzw TEJO, vzw Ontrafel, de eerstelijnspsychologische zorg binnen het project Konekti … ).

JUMP

In Kortrijk werd voordien al gewerkt rond het mentaal welzijn van jongeren in het jongerenwelzijnsproject JUMP. Daarin zijn de Kortrijkse en regionale professionale krachten die werken rond dat mentale welzijn van kinderen en jongeren gebundeld.

JUMP had initieel als doel om jongeren uit de regio met een hulpvraag binnen de maand een antwoord voor hun noden te bieden. Maar uit dit project ontstond ook een sterke jongerenwerking. Een open groep jongeren met ervaring in het jeugdwelzijnswerk of de jeugdhulp stonden andere jongeren bij. Toen de oproep van het Vlaams Agentschap Opgroeien rond de oprichting van nieuwe OverKop-huizen gepubliceerd werd, begonnen de jongeren en de professionele partners van het project JUMP te dromen.

Site eigen karakter geven

Die jongeren van JUMP maakten zelfs het businessplan op voor het subsidiedossier. In het OverKop-huis Kortrijk zijn ze ook de eerste vertegenwoordigers in de Raad van OverKoplopers, een regionale stuurgroep waarin ze zich maandelijks over thema's buigen die de jongeren op dat moment bezighouden en waarin de verdere uitbouw van de werking wordt uitgestippeld.

In de dagelijkse werking krijgen de jongeren bovendien veel zeggenschap. In het OverKop-huis organiseren ze de activiteiten en geven ze de site een eigen karakter. Hierin worden ze ondersteund door de vaste OverKopmedewerkers en de professionals van de partnerverenigingen.

Afbeelding