Hogere Mijn VerbouwPremie wordt verlengd tot eind 2024

De Vlaamse Regering kondigde met de septemberverklaring (25 september 2023) aan dat de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie verlengd wordt tot eind 2024. Normaal was deze hogere premie enkel voorzien tot eind 2023. Daarna zou deze hogere premie terugvallen naar respectievelijk 25% en 35%.

Dat is goed nieuws voor:

  • wie bezig is met renovatiewerken maar niet tijdig voor het einde van het jaar de premie kan aanvragen en hierdoor de hogere premie dreigde te verliezen;
  • aannemers, die hierdoor meer tijd krijgen om bepaalde werken af te werken en de eindfactuur te bezorgen aan de klant;
  • klanten die nog moeten starten met de werken, biedt dit uiteraard nieuwe opportuniteiten om voor deze werken alsnog een hogere premie te kunnen aanvragen indien de aanvraag uiterlijk voor eind 2024 wordt ingediend.

De website van Mijn VerbouwPremie wordt zo snel mogelijk aangepast. Ook de simulator van Mijn VerbouwPremie wordt eerstdaags aangepast.