Meldpunt preventie uithuiszetting uitgelegd

Als huurder, verhuurder of professional kan je weleens met de volgende zaken worden geconfronteerd:

 

     Mijn huurder kan de huur niet meer betalen. Wat kan ik doen?

     Hoe kan ik als huurder een uithuiszetting voorkomen?

     Wat kan ik doen bij slecht onderhoud van mijn (ver)huurwoning?

     Mijn cliënt heeft huurachterstand. Wat kan ik als zijn begeleider doen? 

 

W13 startte in 2020 met een meldpunt ter preventie van uithuiszetting. Dit is een regionale samenwerking met vertegenwoordigers van de OCMW’s, woonambtenaren en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Er is zowel een regionaal digitaal meldpunt als een aantal lokale fysieke meldpunten. Bedoeling is om uithuiszettingen, en de bijkomende kosten voor zowel huurder als verhuurder, zoveel mogelijk te voorkomen.

Let wel: je kan enkel woonproblemen voor Zuid-West-Vlaanderen aanmelden. Dat wil zeggen dat de woning in 1 van de 14 gemeentes moet staan.

 

Online infomoment

W13 organiseerde op 15 februari 2022 een online infomoment over het meldpunt preventie uithuiszetting. 

Tijdens het infomoment kwamen volgende zaken aan bod:

  • Het Fonds ter Bestrijding van uithuiszetting (Medewerker Agentschap Wonen-Vlaanderen)
  • De mogelijkheid tot een bemiddelingsprocedure bij de vrederechter (Juriste bij OCMW Waregem)
  • Duo-samenwerking tussen OCMW en CAW (Hulpverlener preventieve woonbegeleiding bij CAW Zuid-West-Vlaanderen)
  • De provinciale huurgarantieverzekering (Deskundige Wonen, Provincie West-Vlaanderen)
  • De Kortrijkse huurgarantie

 

De presentatie kan je via onderstaande knop downloaden.

     Presentatie MPU

 

Tijdens en na het online infomoment konden de deelnemers vragen doorgeven. De vragen én antwoorden vind je hieronder.

Lees meer
 
Over het Fonds ter Bestrijding Uithuiszettingen (FBU)

Kan het FBU ook ingezet worden voor gebruikersovereenkomsten ipv huurovereenkomsten?

Het moet gaan om een huurovereenkomst volgens de woninghuurwet of het woninghuurdecreet. 

De 35% tussenkomst wanneer er geen huurachterstal meer is, is deze ook voor het OCMW?

Ja, beide tegemoetkomingen zijn voor het OCMW. Het maakt daarbij niet uit of het OCMW de tegemoetkoming terugvordert van de huurder of niet.

Kan het FBU ook ingeroepen worden bij dossiers waarbij er een verzoekschrift uithuiszetting werd ingediend of wanneer er een vonnis tot uithuiszetting is, maar nog geen betekening?

Ja, het fonds kan tussenkomen in elk stadium. In de overeenkomst kan je aanvullende verklaringen opnemen. Hierin kan de verhuurder zich verbinden het vonnis niet ten uitvoer te leggen of de vordering niet verder te zetten zolang de overeenkomst wordt nageleefd.

 

Provinciale huurgarantieverzekering

Hoe werd deze aannemerspool vorm gegeven?

Dat is een standaardaanbod van AG in het kader van hun verzekeringsproduct(en) en is door hen zelf opgesteld.

Hoe werd de maximumhuurprijs berekend? (Link naar woonmaatschappij waar de lokale binding van belang is en waardoor kwetsbare mensen eigenlijk moeten blijven wonen waar ze zijn ingeschreven om (snel) een in aanmerking te komen voor een toewijs)

Het enige maximum dat voorzien is (los van de 33%-regel) is dat van 1.000 euro/maand. Dat is een beleidskeuze geweest na een verkenning van de huurmarkt en de huurprijzen en types van woningen verbonden aan die prijzen. Dat en de regionale verschillen in West-Vlaanderen en het aspect 'prijsbeheersing' dat we ook belangrijk vinden in dit stukje beleid.

Waarom de keuze voor ‘geen andere inwonende derden’? Is bv. een inwonende grootmoeder dan uitgesloten?

Dat is een beleidskeuze geweest enerzijds om het inkomen niet teveel te vertekenen. De grenzen om in aanmerking te komen (22.000-55.000 euro) zijn op niveau van het gezin, maar de 33% van het inkomen dat naar huur gaat is het inkomen van de ouder zelf. Verhuurders kijken ook naar het aantal inkomens om betaalzekerheid in te schatten, en eenoudergezinnen met 'maar 1 inkomen' zijn dan nog kwetsbaarder op de huurmarkt.

Hoe kunnen we van uit het woonloket aangeven dat het dossier werd aangedragen door een vastgoedkantoor of kunnen zij die vergoeding opvragen ?

Er is daar een vak voor voorzien op het aanvraagformulier en de vastgoedmakelaar moet ook zelf een formulier om de vergoeding op te vragen bij ons indienen. Dan kunnen we ook alles matchen.

Misschien nog interessant om zicht te krijgen op het aantal verzekeringen die op deze manier afgesloten zijn?

Op dit moment is dat nog vrij beperkt omdat we nog maar 'net gestart' zijn maar we houden dat uiteraard bij, maakt ook deel uit van de monitoring die we zullen doen in het kader van het project en kan dus opgevraagd worden.

 

Algemene vragen

Een algemene vraag over het meldingsformulier: zijn daar privacy-issues rond, mag een verhuurder zomaar de gegevens van de huurder op die manier doorgeven?

De info die gevraagd wordt is zoveel mogelijk beperkt. Er wordt dus geen hele situatieschets gevraagd, maar enkel of het om overlast of huurachterstand gaat. Verder is het de bedoeling dat de verhuurder de huurder op de hoogte brengt van de aanmelding. Dit moet de verhuurder ook bevestigen in het aanmeldingsformulier. Bij een aanmelding van een sociale professional moet ook bevestigd worden dat de cliënt/huurder akkoord is met de aanmelding. We zetten dus in op geïnformeerde toestemming.

Een aanvulling vanuit het CAW: vanuit het CAW proberen we te investeren in het "warm maken" van de huurder, en proberen we te motiveren tot het toelaten van hulpverlening of ondersteuning.

Wanneer er in het woonloket een melding binnenkomt van een verhuurder, is het dan de bedoeling dat de huurder door het woonloket geïnformeerd wordt dat er een aanmelding zal gebeuren? Klopt deze redenering?

Het woonloket mag zelf rechtstreeks aan de slag gaan met de aanmelding. En de situatie dus doorverwijzen naar de contactpersoon van OCMW of CAW (afhankelijk van de problematiek). Zij (OCMW- of CAW-medewerker) zullen dan verder contact opnemen met de huurder.

Heb je ook zicht op het aantal van die meldingen, evt opgesplitst aantal vanuit de huurder/aantal vanuit de verhuurder?

Ja, we kunnen deze cijfers zeker bezorgen. Wel met de kanttekening dat we uitgaan van een onderschatting van de cijfers, doordat nog niet alles geregistreerd wordt. Daar zijn we nog wat zoekende in. In de praktijk zal het dus om grotere aantallen gaan.

 

Regionale Woonclub

Een van de deelwerkingen van W13 is de Regionale Woonclub. Die helpt mensen om een betaalbare en kwalitatieve huurwoning op de privémarkt te vinden. Let wel: je kan niet zomaar een beroep doen op de Woonclub, je moet een doorverwijzing hebben van het OCMW van je stad of gemeente. De Woonclub is bovendien enkel in Zuid-West-Vlaanderen actief.

     Hier vind je alle info over de Woonclub