Kracht.Wonen

REGIONALE EN SECTOROVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING IN FUNCTIE VAN KNELPUNTSITUATIES VAN LANGDURIGE THUISLOOSHEID