Versnelde toewijzing sociale huisvesting

Door de komst van de nieuwe woonmaatschappijen vond in januari 2023 de voorlopig laatste commissie versnelde toewijzing plaats

 

Soms is het mogelijk dat je via de versnelde toewijzing sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Daarvoor dien je met jouw maatschappelijk werker een aanvraag in te dienen. Tweemaal per jaar komt er een commissie samen die de aanvragen voor versnelde toewijzing bundelt.
Indien de beslissing positief is, zal de betrokken maatschappelijk werker contact opnemen met de sociale huisvestingsmaatschappij voor  verdere afspraken en ondertekening van de begeleidingsovereenkomst. Ook dit aanvraagformulier zal dan naar de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij gestuurd worden. 
 

Belangrijk

Indien de beslissing positief is, wil dit nog niet zeggen dat je op erg korte termijn een woning toegewezen krijgt. Dit betekent wél dat je bovenaan de wachtlijst komt te staan. Als er een woning vrijkomt op basis van jouw gezinssituatie, krijg jij als eerste de kans om daarin te gaan wonen.

Bij toewijzing van een woning aanvaard je begeleiding en kom je de gemaakte afspraken in dit verband na. Je ondertekent ook een begeleidingsovereenkomst die met de sociale huisvestingsmaatschappij besproken wordt.