VACATURE Projectcoördinator Europees project FOSSTER

Je job:

Het Europees gesubsidieerde LIFE Clean Energy Transition project “FOSSTER” bestaat erin om de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de energiehuizen te integreren en te combineren met goede praktijken uit gerelateerde projecten. Het doel is om zo tot een one-stop-shop-model te komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

VEKA treedt op als projectpromotor. Aan de hand van 6 werkpakketten wordt er op verschillende niveaus en met diverse partners aan deze customer journey gewerkt. Voor dit project ben jij de spil van het partnerschap uit verschillende Energiehuizen in Vlaanderen.

Met dit project engageert W13 zich voor 3 werven met de focus op:

 • de organisatie van een efficiënte en doeltreffende marketingstrategie voor het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie en mensen uit de lagere inkomensklasse.
 • de ontwikkeling van een financiële strategie met een financieel plan en advies op maat voor burgers die op heden financiële drempels ervaren.
 • het uittesten van andere werkwijzen in kader van het organiseren van een efficiënte workflow en back-office.

Wat doe je?

 • Je organiseert een efficiënte en doeltreffende marketingstrategie voor de kwetsbare doelgroep. Hiervoor zal een aangepaste strategie/aanpak nodig zijn, waarbij het noodzakelijk zal zijn lokale actoren en intermediairen te betrekken. Hiervoor bouw je sterke partnerschappen uit om deze groepen te bereiken en te overtuigen.
 • Voor de ontwikkeling van een financiële strategie breng je in kaart  wat er al bestaat. Er zijn heel wat goede praktijken ontwikkeld, alleen zijn deze niet gekend. Het innovatieve ligt in de combinatie van de bestaande instrumenten.
 • Je experimenteert met deze financiële strategie binnen de reeds lopende en mogelijks toekomstige projecten van W13, zoals het energieconsulentenproject renovatiecoaches en het noodkoopfonds. Deze projecten worden getypeerd door noodkopers. Dit zijn burgers met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden en waarbij de woningen slecht scoren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Bij deze noodkopers zou een marktconforme lening leiden tot betalingsproblemen.
  • Binnen het project energieconsulenten willen we 36 noodkopers/eigenaars in een kwetsbare situatie begeleiden om hun woning te renoveren. Voor die burgers willen we naast een renovatietraject ook een financieel traject aanbieden.
  • Binnen het noodkoopfonds krijgen noodkopers van Kortrijk een bulletfinanciering die ze terug dienen te betalen na 20 jaar. Ook voor deze burgers kan een financieel traject op maat kansen bieden.
 • Je herbekijkt een aantal processen. Je test goed werkende praktijken uit en implementeert deze.
 • Je neemt deel aan de diverse overleggen in kader van dit project alsook aan verschillende interne en externe overleggen.
 • Je rapporteert en stemt af met de expert energie, de administratieve beleidsmedewerker en de projectcoördinator wonen en energie.

Onze waarden

 • Experimenteren: wij zijn een dynamische organisatie die steeds te maken heeft met verandering, daarom mag je bij ons uitproberen en systematisch volgens de opdrachten, je verantwoordelijkheid en de werkomstandigheden, de effecten van je job ontdekken en bijsturen.
 • Verbinden: ons motto is: #samenwerkenwerkt, wij zijn een team die er staat voor elkaar en verbindt waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners, …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen, vertrouwen en bruggen bouwen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit.
 • Met pit: wij doen iets omdat wij het belangrijk vinden, we zijn enthousiast en steeds op zoek naar een versnelling hoger, we doen alles met pit. We zijn trekker en flexibel in al wat we doen.

Je profiel:

 • Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma/masterdiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
 • Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen weerhouden kunnen worden als  geldige kandidaat, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium:

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van projectmanagement

 • Je begrijpt, leest en schrijft vlot Engels.

Je hebt bij voorkeur ervaring in projectmanagement (actieplan opmaken, rapportering, hands-on aanpak, monitoring van het project, …)

Wij bieden:

Een contract van bepaalde duur (2 jaar) met grote kans op verlenging.

 • Een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aantrekkelijke verloning op B4-B5-niveau;
 • met extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,
  • flexibel uurrooster in een 38 uren week,
  • telewerken (1-2 dagen / week),
  • gunstige verlofstelsel
  • woon-werk vergoeding en fietsvergoeding,
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar,
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid cv, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023, gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be

Info:

Je vindt alle info over de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieronder.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, HR Expert W13 via els.peeters@welzijn13.be – 0473 74 03 26.

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     Projectcoördinator Fosster

     Energiehuis en W13 (tijdelijk – 2 jaar)

Niveau

     B

Graad

     B4-B5

Werkregime

     1 VTE

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     Directeur

Collega’s in de functie

     Inhoudelijk Team Energie, Team W13

 

 1. Doel van de functie

Het Europees gesubsidieerde LIFE Clean Energy Transition project “FOSSTER” bestaat erin de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de energiehuizen te integreren en te combineren met goede praktijken uit gerelateerde projecten, om zo tot een one-stop-shop-model te komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

VEKA treedt op als projectpromotor. Aan de hand van 6 werkpakketten wordt er op verschillende niveaus met diverse partners aan deze customer journey gewerkt. Voor dit project ben jij de spil van het partnerschap uit verschillende Energiehuizen in Vlaanderen.

Met dit project engageert W13 zich voor 3 werven met de focus op:

 • de organisatie van een efficiënte en doeltreffende marketingstrategie voor het bereiken en ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie en mensen uit de lagere inkomensklasse.
 • de ontwikkeling van een financiële strategie met een financieel plan en advies op maat voor burgers die op heden financiële drempels ervaren.
 • het uittesten van andere werkwijzen in kader van het organiseren van een efficiënte workflow en back-office.
 1. Resultaatsgebieden

 • Je organiseert een efficiënte en doeltreffende marketingstrategie voor de kwetsbare doelgroep. Hiervoor zal een aangepaste strategie/aanpak nodig zijn waarbij het noodzakelijk zal zijn lokale actoren en intermediairen te betrekken. Hiervoor bouw je sterke partnerschappen uit om deze groepen te bereiken en te overtuigen.
 • Voor het ontwikkelen van een financiële strategie breng je in kaart  wat er reeds bestaat. Er zijn heel wat goede praktijken ontwikkeld, alleen zijn deze niet gekend. Het innovatieve ligt in de combinatie van de bestaande instrumenten.
 • Je experimenteert met deze financiële strategie binnen de reeds lopende en mogelijks toekomstige projecten van W13, zoals het energieconsulentenproject renovatiecoaches en het noodkoopfonds. Deze projecten worden getypeerd door noodkopers. Dit zijn burgers met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden en waarbij de woningen slecht scoren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Bij deze noodkopers zou een marktconforme lening leiden tot betalingsproblemen.
  • Binnen het project energieconsulenten willen we 36 noodkopers/eigenaars in een kwetsbare situatie begeleiden om hun woning te renoveren. Voor die burgers willen we naast een renovatietraject ook een financieel traject aanbieden.
  • Binnen het noodkoopfonds krijgen noodkopers van Kortrijk een bulletfinanciering die ze terug dienen te betalen na 20 jaar. Ook voor deze burgers kan een financieel traject op maat kansen bieden.
 • Je herbekijkt een aantal processen. Je test goed werkende praktijken uit en implementeert deze.
 • Je neemt deel aan de diverse overleggen in kader van dit project alsook aan verschillende interne en externe overleggen.
 • Je rapporteert en stemt af met de expert energie, de administratieve beleidsmedewerker en de projectcoördinator wonen en energie.
 1. Kennis

 • Bereid om je volledig te verdiepen in dit Europees project.
 • Kennis van de meest courante Microsoft Office 365- toepassingen.
 • Kennis van het Engels (begrijpen, lezen en schrijven).
 • Ervaring en kennis in projectmanagement.
 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster Informatie verwerkend gedrag

 • Probleemanalyse: een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.
 • Leervermogen: nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Cluster Persoonsgebonden gedrag

 • Flexibiliteit: gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster Beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Nauwkeurigheid: uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd.

Cluster Interactief gedrag

 • Samenwerken: een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang is.
 • Schriftelijke communicatie: op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doelpubliek die begrijpt.
 • Mondelinge communicatie: een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze begrijpt.
6.2 Overige competenties
 • Initiatief: uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
 • Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.
 • Sociale vlotheid: gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het gezelschap mengen.
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG (recent attest wordt opgevraagd  vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden.
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.
Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de selectieprocedure

 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2 april 2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier – afschrift diploma  per mail aan: vacatures@welzijn13.be

 1. schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht ofwel een schriftelijke  proef die voor de aanvang van de mondelinge proef wordt afgelegd (week van 3/4/2023 of 10/4/2023)
 1. mondelinge proef: week van 3/4/2023 of 10/4/2023
 1. locatie: Kortrijk
 1. aanstelling in de raad van bestuur W13 op 20/04/2023
 1. indiensttreding: zo snel mogelijk
 1. werfreserve voor 2 jaar

 

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal B4-B5

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 3.195,66 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 5.205,96  eindwedde

 

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt max. 8 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Peeters, expert HR W13 els.peeters@welzijn13.be, 0473/74.03.26

 

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

      Download hier het sollicitatieformulier