VACATURE Expert personeel en organisatie

VACATURE Expert personeel en organisatie

CONTRACTUEEL – voltijds

ONBEPAALDE DUUR

Je job:

De expert personeel en organisatie is verantwoordelijk voor de talent-en teamontwikkeling binnen W13. 

W13 is een organisatie die sterk gegroeid is en regionaal inzet op de beleidsdomeinen zorg en armoede. W13 ontwikkelt voortdurend verschillende initiatieven met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving.  Van een organisatie van 6 medewerkers is zij ondertussen gegroeid tot een organisatie van meer dan 70 medewerkers met heel veel verschillende statuten (sommigen op de payroll van W13, anderen formeel ter beschikking gesteld, anderen specifiek ter beschikking van een project).  Maar 1 ding hebben ze gemeen : ze werken samen aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van W13.  Onze 3 kernwaarden zijn experimenteren, verbindend en met pit.

W13 is een dynamische en wendbare organisatie met een platte organisatiestructuur, dit vergt specifieke competenties van de medewerkers en een goede teamwerking.  Het is de taak van de expert personeel en organisatie om de medewerkers en de teams te ondersteunen in de ontwikkeling van hun competenties en het zelfsturend samenwerken.

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt elke (nieuwe) medewerker in een optimale loopbaan bij W13.
 • Je gaat aan de slag met de teams rond mandaten en verantwoordelijkheden zodat ze ‘samensturend’ aan de slag kunnen.
 • Je hebt het mandaat om de medewerkers aan te spreken over het opnemen van hun mandaat en verantwoordelijkheid.
 • Als expert personeel en organisatie sta je ook in voor de werving en het onthaal van nieuwe medewerkers.  Je werkt daarnaast vormingsbeleid en acties  met betrekking tot welzijn op het werk uit.
 • Je ontwikkelt een HR-beleid op maat van W13, met andere woorden een HR-beleid dat experimenteel, verbindend en met pit is.

Je profiel:

Je beschikt over een bachelordiploma. Je bent sterk geïnteresseerd in alle aspecten van HR-en organisatiebeleid.

Je bent ondernemend en werkt accuraat. Je bent in staat om je aan verschillende situaties aan te passen. Je werkt (pro)actief samen met je collega’s.

Wij bieden:

Een boeiende, maatschappelijk belangrijke job met uitdagingen en verantwoordelijkheden; een aantrekkelijke verloning op B4-5-niveau met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer).

Interesse?

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevulde sollicitatieformulier, uiterlijk op maandag 26 februari, gericht aan vacatures@welzijn13.be.

Info:

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Kim Van Belleghem, directeur W13 via kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84.

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

     

Expert personeel en organisatie

Contractueel

 

1

Niveau

 

B

Graad

 

B4-5

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

     

Directeur W13

Collega’s in de functie

 

Team W13

Standplaats

 

W13, Budastraat 35, 8500 Kortrijk

 

 1. Doel van de functie

De expert personeel en organisatie is verantwoordelijk voor de talent- en teamontwikkeling binnen W13. 

W13 is een organisatie die sterk gegroeid is en regionaal inzet op de beleidsdomeinen zorg en armoede. W13 ontwikkelt voortdurend verschillende initiatieven met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving.  Van een organisatie van 6 medewerkers is zij ondertussen gegroeid tot een organisatie van meer dan 70 medewerkers met heel veel verschillende statuten (sommigen op de payroll van W13, anderen formeel ter beschikking gesteld, anderen specifiek ter beschikking van een project).  Maar 1 ding hebben ze gemeen : ze werken samen aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van W13.  Onze 3 kernwaarden zijn experimenteren, verbinden en met pit.

W13 is een dynamische en wendbare organisatie met een platte organisatiestructuur, dit vergt specifieke competenties van de medewerkers en een goede teamwerking.  Het is de taak van de expert personeel-en organisatie om de medewerkers en de teams te ondersteunen in de ontwikkeling van hun competenties en het zelfsturend samenwerken.  Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt elke (nieuwe) medewerker in een optimale loopbaan bij W13.  Je gaat aan de slag met de teams rond mandaten en verantwoordelijkheden zodat ze ‘samensturend’ aan de slag kunnen. Je hebt het mandaat om de medewerkers aan te spreken over het opnemen van hun mandaat en verantwoordelijkheid.

Als expert personeel en organisatie sta je ook in voor de werving en het onthaal van nieuwe medewerkers.  Je werkt daarnaast vormingsbeleid en acties  mbt welzijn op het werk uit.

Je ontwikkelt een HR-beleid op maat van W13, met andere woorden een HR-beleid dat experimenteel, verbindend en met pit is.

 

 1. Resultaatsgebieden

 1. Je ontwikkelt een dynamisch en innovatief HR-beleid voor W13
 2. Je ondersteunt elke medewerker in een optimale loopbaan bij W13.  Je werkt samen met de directeur, de experten en de coördinatoren in het kader van loopbaanplanning en ontwikkeling met als doel de medewerkers te laten groeien binnen de organisatie. Je werkt een opleidings-, trainings- en vormingsplan uit, met aandacht voor interne expertiseuitwisseling.
 3. Je beheert de evaluaties en vormingen, geeft advies over de procedures en je bent aanspreekpunt voor praktische vragen. Je deelt relevante informatie met je collega’s in functie van aanpassingen of verbeteringen in het beleid rond evaluaties, vorming, …
 4. Je gaat binnen de diverse teams aan de slag met ‘mandaten’ en ‘verantwoordelijkheden’.  De medewerkers weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en waarvoor ze terecht kunnen bij hun collega’s.  Je zet verder in op het verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid en ‘samensturende’ teams. Je spreekt de medewerkers ook aan over het al dan niet opnemen van hun verantwoordelijkheden, rol,…
 5. Je rekruteert en selecteert nieuwe medewerkers en stagiairs.  Je beheert het selectieproces van a tot z: de aanvraag en opmaak van de functiebeschrijving, advertenties en publicaties, beheer van kandidaturen, organiseren van testen en gesprekken, het voeren van selectie-interviews, sollicitanten informeren over het resultaat en de procedure administratief opvolgen en afronden.
 6. Je coördineert de indiensttreding met als doel iedere nieuwe medewerker een warm onthaal en goede start  te bezorgen binnen de organisatie.  Je regelt de administratieve zaken rond de indiensttreding in overleg met de collega’s van de loonadministratie. Je staat in voor een vlotte registratie van de nieuwe medewerker en het aanvragen van benodigdheden zoals bv. computer. 
 7. Op de eerste werkdag verzorg je het onthaal van de nieuwe medewerker en stagiairs.
 8. Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise.
 9. Je hebt aandacht voor de organisatieontwikkeling van W13. Je geeft advies en bouwt samen met de directeur een futureproofed W13 uit met aandacht voor W13 als wendbare organisatie, autonome medewerkers en zelfsturende teams met duidelijke rollen en mandaten, leiderschapsontwikkeling voor o.a. coördinatoren en eigenaarschap/verantwoordelijkheden van teams en medewerkers.

 

 1. Kennis

 • Goede kennis HR-beleid.
 • Goede kennis organisatie-ontwikkeling
 • Kennis van de noodzakelijke softwaretoepassingen

 

 1. Competenties

  1. Kerncompetenties

Cluster Interactief gedrag

 • Samenwerken

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 • Mondelinge communicatie

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.

Cluster Beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Cluster Probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

 • Creativiteit

Originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren

Cluster leiderschap

 • Coaching

Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen.

Cluster Informatieverwerkend gedrag

 • Flexibiliteit

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

 • Nauwkeurigheid

Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen.

 • Visie

Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context plaatsen

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot de functie moet je als kandidaat:
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je
  solliciteert: aantonen via een attest goed zedelijk gedrag (recent attest wordt opgevraagd vóór de indiensttreding)

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen

 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij Selor bewezen worden 

 • slagen voor het aanwervingsexamen

 • voldoen aan de diplomavereiste. Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelordiploma. Kandidaten zonder bachelordiploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen
Verloop van de procedure en verloning
Verloop van de selectieprocedure
 1. Indienen van de kandidaturen kan tot en met maandag 26 februari 2024.

 • motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier - afschrift diploma
 • per mail: vacatures@welzijn13.be

 1. Selectieprocedure in eerste helft van maart.
 • Schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht of een schriftelijke proef die voor de mondelinge proef wordt afgelegd.
 • Mondelinge proef

 1. Aanstelling in de raad van bestuur van W13 op 15 maart 2024.

 1. Indiensttreding: zo snel mogelijk

 1. Werfreserve voor 2 jaar vanaf 15 maart 2024.

 

Verloning – aan de huidige index
Weddeschaal B4-5

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 3 391,33 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: € 5 524,73 eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel, komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt maximaal 18 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling van het openbaar vervoer.

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Kim Van Belleghem, directeur W13 : kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84.

Sollicitatieformulier

Stuur met jouw cv en motivatiebrief ook het ingevulde sollicitatieformulier van W13 door. 

     Download hier het sollicitatieformulier