RCK uitgelegd

Het Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband over verschillende sectoren heen.

Het doel is om hulpverleners bij te staan wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of het weekend geen opvang heeft.

Buiten de kantooruren is er een telefoonpermanentie. Let wel: je kan zelf niet aanmelden, dat moet gebeuren door een hulpverlener of door de politie. De permanentie onderzoekt of de persoon die hulp zoekt voldoet aan de criteria. Indien dit zo is, neemt de permanentie contact op met de organisatie die tijdens die nacht een crisisbed voorziet. Daar kan de persoon 1 nacht of 1 weekend doorbrengen.

De volgende werkdag wordt er samen met de cliënt en de verwijzende hulpverlener gezocht naar een duurzamere oplossing. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op de beurtrol van de ambulante diensten.

Bij complexe situaties is het mogelijk dat er verschillende diensten nodig zijn om tot een oplossing te komen. Dan roept RCK een multidisciplinair crisisoverleg samen.

WIl je alles nog eens nalezen? Hieronder vind je een folder met alle info.

     Download hier de cliëntenfolder