Regionaal infomoment woonmaatschappijen voor welzijnspartners

Op dinsdag 19 december vond in cultureel centrum De Steiger in Menen een regionaal infomoment over de woonmaatschappijen plaats. Ruim 130 professionelen van de welzijnspartners in de regio Zuid-West-Vlaanderen tekenden present. 

Sinds juni 2023 vormen alle sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor: de nieuwe woonmaatschappijen. In Zuid-West-Vlaanderen zijn er momenteel vier actief: WM Vivus, SW+, WM !Mpuls en WM Elan.

Deze hervormingen brengen heel wat vragen met zich mee:

  • welke woonmaatschappij is in welke gemeente actief?
  • hoe verloopt de inschrijving van kandidaat-huurders?
  • hoe worden sociale woningen toegewezen?
  • wat met de actualisatie?
  • …  

Op dit infomoment werd een algemene toelichting gegeven over de nieuwe woonmaatschappijen en de toewijzingsmogelijkheden, regionale afspraken over de versnelde toewijzingen en de inschrijving plus actualisatieperiode.

Daarnaast was er ook de mogelijkheid om kennis te maken met de vier woonmaatschappijen en om specifieke vragen te stellen.

     Klik hier voor de presentatie op dit infomoment